Enquesta Health Literacy

La Xarxa HPH-Catalunya està formada per prop de 40 centres sanitaris de Catalunya. Es va constituir com a associació científica sense ànim de lucre amb la finalitat de difondre i impulsar el treball en Promoció de la Salut entre els centres sanitaris.

En el marc de la xarxa HPH-Catalunya, el grup de treball d'Alfabetització en salut (Health literacy), treballa per impulsar la comprensió de la informació i la navegabilitat en els centres de salut.  Entenem l'alfabetització com  la capacitat per obtenir, processar i comprendre la informació de salut, i utilitzar aquesta informació per prendre decisions adequades sobre la salut i l'atenció sanitària.

Entre les activitats que realitza el grup hi ha conèixer l'estat de situació en relació a l'alfabetització i navegabilitat, realitzar avaluacions de navegabilitat, fer recomanacions en relació a la comunicació, incentivar la formació adreçada a pacients i professionals i la difusió de l'alfabetització en els diferents centres i promoure activitats científiques.

En aquesta línea amb l'interès de conèixer la situació dels diferents centres de la Xarxa pel que fa als aspectes de Health literacy , identificar-los  i poder compartir experiències,  proposem  la següent enquesta d'autoavaluació  per totes aquelles organitzacions i centres que ja en formen part  així com per els de nova incorporació.

L'enquesta ha de permetre a la vegada, fer una autoavaluació de cada centre per a conèixer quina és la seva posició  en relació a aquest tema.

La finalitat és  analitzar la situació en l'actualitat i preveure línies de treball futures.

Moltes gràcies per la vostra participació.

* Els camps són obligatoris

1.- El centre té incorporats objectius respecte a com desenvolupar o implantar aspectes d’alfabetització en salut (health literacy)? *

2.- El centre té incorporades línies de treball respecte a com desenvolupar o implantar aspectes d’alfabetització en salut (health literacy)? *

3.- El centre té incorporats objectius respecte a com desenvolupar o implantar aspectes de navegació (senyalètica)? *

4.- El centre té incorporades línies de treball respecte a com desenvolupar o implantar aspectes de navegació (senyalètica)? *

5.- Disposeu d’un procediment / documentació intern establert en relació amb com desenvolupar / implantar els aspectes d’alfabetització en salut (health literacy) i la navegabilitat?*

6a.- Hi ha un responsable identificat del tema d'alfabetització en salut?*

6b.- Hi ha un responsable identificat del tema de navegació?*

7.- El centre disposa d’un document de Bones pràctiques en comunicació oral, escrita i telemàtica?*

8.- S’avalua la llegibilitat dels fulls informatius amb criteris de lectura comprensible i fàcil mitjançant anàlisi interna?*

9.- S’avalua la llegibilitat dels fulls informatius per part dels pacients?*

10.- S’ analitza la navegabilitat de l’edifici i accessos?*

11.- Hi ha algun responsable de mantenir i actualitzar els elements de senyalització?*

12.- En el disseny de la pàgina Web, s’ha tingut en compte la usabilitat (facilitat per moure’s i trobar els continguts)?*

13.- La pàgina Web, està adaptada a persones amb deficiències visuals?*

14.- S’ analitzen les expectatives/experiència dels pacients quan a la comunicació personal/pacient?*

15.- El centre fa formació per a la millora de les competències en comunicació entre els professionals i els pacients?*