Les especialitats mèdiques guanyen presència a Hospitalització

Els metges i metgesses de les diferents especialitats mèdiques (no quirúrgiques) s'incorporen en l'atenció dels pacients a Hospitalització i a Hospital de dia per millorar la qualitat i la continuïtat assistencial

Aquest 2019, el Consorci Hospitalari de Vic ha iniciat una sèrie de canvis organitzatius en l'àmbit dels Serveis Mèdics. L'aposta impulsada per la directora Assistencial, Dra. Rosa Maria Morral, consisteix en la incorporació de metges de les diferents especialitats en l'atenció dels pacients a Hospitalització i a Hospital de dia per millorar la qualitat i la continuïtat assistencial.

Fins ara, Medicina Interna es feia càrrec de tots els pacients ingressats, independentment del diagnòstic o de la patologia. Els facultatius d'altres especialitats mèdiques (no quirúrgiques) no tenien actuació directa a l'hospital d'aguts i s'encarregaven bàsicament de les visites a Consultes Externes i de les proves. Per exemple, quan un pacient d'àmbit ambulatori de Cardiologia havia de ser ingressat, el cardiòleg actuava com a consultor i el seu seguiment el feia l'internista. D'aquesta manera, el contínuum assistencial i traçabilitat quedaven disminuïts.

Amb el nou model, els internistes seguiran liderant l'assistència dels pacients pluripatològics a Hospitalització però, en casos en què la patologia afecti a un òrgan concret, l'atenció serà assumida per l'especialista corresponent.

Com explica la Dra. Morral, amb aquests canvis "podrem oferir una millor qualitat i efectivitat en l'assistència, aconseguirem una major resolució en els diagnòstics i tractaments i, alhora, els internistes rebaixaran el nivell de pressió assistencial". Així mateix, amb la incorporació a Hospitalització, "aquests especialistes assumiran nous reptes professionals i tindran més visió de procés, fet que repercutirà directament en la seva motivació i serà un reclam per al CHV a l'hora de retenir talent i captar nous professionals".

Aquest nou model s'ha anat posant en marxa de forma progressiva. Es va començar al gener amb Cardiologia i es va seguir amb Pneumologia (març) i Oncologia (properament). Pel que fa a Neurologia, Digestiu i Nefrologia, hi ha un referent de cada especialitat a Medicina Interna.

Volem aconseguir una millor qualitat i efectivitat en l'assistència i una major resolució en els diagnòstics i tractaments

Més i millors serveis alternatius a l'hospitalització

Com a aposta de present i de futur, el CHV potencia les alternatives a l'hospitalització com l'Hospital de dia mèdic i l'Hospitalització Domiciliària.

L'Hospital de dia mèdic -on es fan proves i tractaments que requereixen unes hores d'estada però sense ingrés- s’obrirà a totes les especialitats mèdiques, excepte Oncologia i Nefrologia que ja tenen unitats diürnes de tractament pròpies. Fins i tot, els pacients pediàtrics que ho requereixin hi podran ser atesos, evitant així les molèsties que pot causar un ingrés. Aquest recurs ubicat a la planta 3.2 de l'HUV es distribueix en:

  • Unitat de Tractament: Per a transfusions de sang o ferro, tractaments endovenosos, etc.
  • Consulta de Diagnòstic Ràpid: Circuit ràpid per a procediments de sospita de patologia greu no urgent que hagi de ser diagnosticada sense demora.
  • Seguiment i tractament de pacients descompensats ja coneguts per als especialistes. És un circuit alternatiu a la Urgència per als pacients crònics que reaguditzen que garanteix la continuïtat assistencial i redueix els reingressos i la morbiditat.

Entrevista a Dra. Rosa Maria Morral: "L'hospital ha de recuperar l'autoestima i els professionals l'orgull de pertinença"