Canvis organitzatius en la Direcció de Cures

Fina Carbonell és la nova cap de l'Àrea d'Hospitalització, en substitució de Sílvia Carbonell, qui passa al capdavant de la nova Àrea d'Alternatives a l'Hospitalització

Aquests són els canvis que s'han produït en la Direcció de Cures, després de l'actualització de l'organigrama que va aprovar el Comitè de Direcció el 21 de maig de 2019:

  • Fina Carbonell, fins ara cap de l'Àrea d'Atenció No Pública, assumeix les funcions de cap de tota l'Àrea d'Hospitalització, tant de l'atenció pública com de la no pública del Consorci.
  • L'Àrea Ambulatòria i de Diagnòstic per la Imatge s'anomena a partir d'ara Àrea de Consultes Externes i Diagnòstic per la Imatge.
  • Es crea una nova Àrea d'Alternatives a l'Hospitalització amb l'objectiu de gestionar els pacients que no requereixen hospitalització al centre, però sí altres alternatives assistencials que ofereix el CHV. La cap d'aquesta àrea és Sílvia Carbonell.

Aquests canvis s'han fet efectius a partir del 5 de juny 2019.