El CHV reconeix tres nous grups de recerca

El Grup de Recerca Multidisciplinari en Salut Mental, el Grup de Recerca MPOC i l'Innovation and Research in Surgery Safety Patient Fragility són els tres nous grups de recerca del Consorci Hospitalari de Vic. Seguint la normativa interna de grups de recerca, tots tres van ser aprovats pel Comitè de Recerca i posteriorment ratificats, el 2 de maig, pel Comitè de Direcció.

 • Grup de Recerca Multidisciplinari en Salut Mental (GREMSAM)
 • Investigador Principal: Quintí Foguet Boreu (psiquiatre)
 • Equip: Mercè Aubareda Magriñà, Anna Bartés Plans, Daniel Carmona Farrés, Montse Coll Negre, Jordina Muñoz Padrós, Joan Palmarola Ginesta, Núria Pujol Famadas, Núria Riera Molist, Lola Riesco Miranda, Montse Serra Millas i Jordi Verdaguer Gorchs
 • Col·laboradors: Clara Caldentey, Jairo Santiago Garcia Eslava, Delphine Sylvestre, Elisabeth Tasa i Nadia Prepelita
 • Objectius: - Creació i consolidació d'un grup de recerca multidisciplinari
  - Presentació a concursos competitius i no competitius
  - Estimular la recerca en el Servei de Psiquiatria
  - Assessorar i donar suport a la recerca
  - Incentivar els residents a la recerca
  - Estimular als professionals a l'obtenció del títol de doctor
 • Des de la creació informal del grup, el gener del 2018, s'han impulsat tres treballs de recerca actualment en curs. S'ha col·laborat en la presentació d'un projecte d'investigació en salut FIS i s'ha obtingut un premi en Salut Mental.
 • Grup de Recerca MPOC
 • Investigador Principal: Òscar Mascaró Cavaller
 • Equip: Joan Serra Batlles, Nerea Blanco Hernández i Ana Muñoz.
 • La MPOC representa una de les patologies cròniques més prevalents, que comporta un elevat impacte en els pacients per la seva discapacitat i representa la tercera causa de mortalitat a nivell mundial.
 • Objectius: - Aprofundir en l'estudi de les comorbiditats
  - Estudi del pronòstic de la malaltia en relació amb l'exercici
  - Fer difusió de les noves guies de pràctica clínica (GOLD/GesEPOC)
  - Estimular als metges residents en formació a aprofundir en l'estudi de la MPOC
  - Estudi microbiològic de les exacerbacions/fenotips
 • Pla d'acció: Estudi TeleMPOC, estudi de comorbiditats/índex multicomponent, etudi microbiològic de les exacerbacions / fenotips i formació a residents
 • Innovation and Research in Surgery Safety Patient, Fragility
 • Coordinació: Helena Vallverdú
 • Investigadors Principals: Judit Hermoso, Adrián Medina, Xavier De Castro, Roser Anglès, Marian Lorente, Jordi de Cózar, Raül Guerrero, J. Andrés Dárdano, Maria Saladich, residents de Cirurgia i Anna Alsina.
 • Col·laboradors: Pere Roura, Rosa M. Catalán, Raquel Carrera, Jordi Serrat i referent de grup de cronicitat i geriatria (pendent)
 • El grup realitza recerca a nivell assistencial en processos que requereixen la intervenció d'especialitats quirúrgiques. Està format per un equip de professionals multidisciplinar i integra l'estudi de factors fisiològics, patològics i epidemiològics, així com els procediments quirúrgics relacionats amb el tractament dels pacients, especialment en pacients fràgils i ancians. Tot això amb un eix vertebrador d'atenció centrada en la persona i la innovació en coneixements i tècniques dins dels paràmetres de la seguretat del pacient.
 • Objectius- Seguretat del pacient
  - Fragilitat i sarcopènia
  - Cirurgia: infecció, càncer i microbiota

Nous grups de recerca interns

A finals de l'any passat, el Consorci va aprovar la normativa per reconèixer grups de recerca propis amb l'objectiu de facilitar la creació de nous grups a nivell intern i de facilitar l'activitat investigadora dels professionals que permetin generar nou coneixement en àmbits o temàtiques concretes. D'aquesta manera, el grup de recerca s'estableix com la unitat organitzativa bàsica per desenvolupar en equip l'activitat investigadora, la transferència de coneixement i la divulgació científica, així com per impulsar la formació de doctors.