Consorci Hospitalari de Vic

Responsabilitat social

|Text alternatiu|

La sostenibilitat econòmica, el respecte al medi ambient i el compromís amb la societat i amb els nostres professionals, són aspectes clau per assolir els objectius que tenim com a institució i aportar valor al nostre entorn. Els resultats de la nostra activitat de responsabilitat social es recullen a la memòria anual i són verificats externament.