Responsabilitat social

Gestió responsable

|Text alternatiu|

El Consorci Hospitalari de Vic té és una organització orientada a la salut que ofereix una atenció de qualitat i adaptada al futur. La sostenibilitat econòmica, el respecte al medi ambient i el compromís amb la societat i amb els professionals de la nostra empresa esdevenen els punts claus per assolir els nostres objectius i aportar valor al nostre entorn. Els resultats es recullen a la memòria anual del CHV i es verifiquen externament.

El diàleg amb els nostres grups d'interès és el camí que ens permet aportar valor, reorientar la nostra entitat i establir una estratègia adequada a les necessitats tant actuals com futures.

Els nostres grups d'interès, la nostra raó de ser

Responsabilitat social econòmica

El nostre objectiu prioritari és mantenir la solvència i l'equilibri en el compte d'explotació. Per aconseguir-ho, comptem amb estratègies externes com les aliances i el lideratge de l'Atenció especialitzada en l'àmbit públic d'Osona.

La major part dels ingressos de la xifra de negoci del Consorci Hospitalari de Vic provenen de la dotació pressupostaria de l'activitat pública. Disposem també d'una política d'inversions d'immobilitzat que té per objectiu posar a l'abast la tecnologia, infraestructures i equipaments  necessaris per dur a terme la nostra missió, prioritzant les inversions que aportin valor al ciutadà. Totes les dades econòmiques del CHV s'auditen anualment i poden ser consultades al portal de la transparència.

Responsabilitat social mediambiental

El respecte al medi ambient ha estat una de les prioritats de la nostra institució. Des de que l'any 2000 vam elaborar la primera política mediambiental, no hem deixat de treballar per millorar la nostra relació amb l'entorn. Un esforç que ens ha mantingut en l'avantguarda a nivell estatal. En l'actualitat, tenim implantat un sistema de Gestió Ambiental, certificat segons la norma ISO 14001 i el reglament EMAS, i anualment publiquem i auditem una Declaració Ambiental on presentem els resultats obtinguts en aquesta matèria.

Consulta la Declaració Ambiental anual del CHV

Consulta la Política de Prevenció de Riscos Laborals i de Medi Ambient del CHV

Responsabilitat social amb l'entorn

En tant que institució de l'àmbit sanitari, la nostra activitat implica el contacte directe amb persones i, en especial, amb persones que passen per situacions complicades. Per això, des del Consorci es potencia que l'organització i els seus professionals incorporin, entre d'altres valors, un alt grau de compromís i acolliment vers els pacients i les seves famílies. En aquesta línia, el CHV forma part de la Xarxa d'acollida municipal de l'Ajuntament de Vic i del Consell Municipal de Salut de Manlleu.

Pel que fa al teixit social, mantenim diverses línies de col·laboració amb organitzacions de caire humanitari i cultural, així com amb associacions de malalts i/o familiars.

Associacions de malalts i familiars
Associació de Disminuïts Físics d'Osona (ADFO)
Ass. de Donants de Sang / Banc de Teixits
Ass. Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia
Osona contra el Càncer
Associació de Diabètics d'Osona
Ass. de Familiars de Malalts Mentals
Ass. de Trasplantats Hepàtics de Catalunya
Ass. de Familiars de Malalts d'Alzheimer d'Osona
Organitzacions humanitàries i altres entitats
Associació Sant Tomàs i Centre Riudeperes
Aldees Infantils SOS
Càritas Arxiprestal Vic / Banc d'Aliments
Creu Roja Osona
Fundació Humanitària Trueta
Hospitalitat Mare de Déu de Lurdes
ONCE
Osona amb els Nens
Ajuntament de Vic - Cooperació
Ajuntament de Manlleu - Cooperació