Consorci Hospitalari de Vic

Grups d'interès

El diàleg amb els nostres grups d'interès és el camí que ens permet aportar valor, reorientar la nostra entitat i establir una estratègia adequada a les necessitats tant actuals com futures. Es pot consultar aquest compromís del CHV al Pla Director de Responsabilitat Social

Els nostres grups d'interès, la nostra raó de ser