Convocatòries Altres convocatòries

Infermers/es (Urgències, UCI, Hospitalització, Àrea Quirúrgica) - Portalliteres

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dimarts 8 de setembre de 2020
Final: Dimecres 30 de setembre de 2020

Estat:

Oberta

Detalls de la plaça

Núm. Places

CENTRE DE TREBALL

CATEGORIA

AREA DE TREBALL

DEDICACIÓ

TORN

CICLE

RODA CS I F

HORARI

                 

1

HUV

Infermera

Urgències

100%

Matí

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

1

HUV

Infermera

Urgències

100%

Tarda

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

1

HUV

Infermera

UCI

100%

Matí

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

1

HUV

Infermera

UCI

100%

Tarda

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

                 

3

HUV

Infermera

Hospitalització

100%

Matí

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari*

1

HUV

Infermera

Hospitalització

100%

Tarda

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari*

1

HUV

Infermera

Hospitalització

100%

Nit

de dll a dg

1csi/3

torn ordinari

1

HUV

Infermera

Hospitalització

50%

Nit

de dll a dg

1csi/2

set.llarga/ curta 21.20 a 2.20

1

HUV

Infermera

Hospitalització

50%

Nit

de dll a dg

1csi/2

set.llarga / curta 21.20 a 2.20

1

HSJM

Infermera

Hospitalització

100%

Matí

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

                 

4

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica Programades

100%

Matí

de dll a dg

1csif/8

de 8 a 15.30*

1

HUV-C de Vic

Infermera

Esterilització

100%

Matí

de dll a dg

1csif/8

de 8 a 15.30*

1

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica urgències

100%

Matí

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

1

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica Programades

100%

Tarda

de dll a dg

1csif/4

de 14.25 a 21.20

1

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica URPA

100%

Tarda-Nit

de dll a dg

1csif /4 tarda

de 17 a 24

1

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica locals +OFT (IPA)

100%

Matí

de dll a dg

1csif/8

de 8 a 15.30

3

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica

100%

Matí/Tarda

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

2

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica

100%

Tarda/Nit

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

                 

1

HUV

Portalliteres

 

100%

Matí

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

1

HSJM

Portalliteres

 

100%

Matí

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

* Places a assignar condicionades a la baixa definitiva del titular: 1 d'Hospitalització HUV Matí, 1 d'Hospitalització HUV Tarda. 1 d'esterilització matí i 1 de quiròfan programada matí.

REQUISITS:

  • Vinculació laboral al Consorci Hospitalari de Vic, sigui com a plantilla o com a suplent.
  • Titulació acadèmica corresponent.

ES VALORARÀ:

  • Recorregut curricular quant a experiència i formació que garanteixi el coneixement específic a l'àmbit de treball concret (àrea quirúrgica, UCI i Urgències).
  • Valoració professional dels comandaments.
  • Capacitat d'escolta activa.
  • Gestió del conflicte i resolució.
  • Treball en equip.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:

Les reincorporacions d'excedències de la mateixa categoria i condicions laborals, així com, la millora o solució de situacions de salut laboral, son elements rellevants a qualsevol convocatòria interna del CHV.

Entre els professionals que acreditin experiència i formació específica es prioritzarà:

1er. Mobilitat en la categoria, tindrà prioritat preferentment, el personal de la mateixa categoria professional i que compleixi les següents condicions:

a.- Mateix torn acreditat que la plaça convocada - mobilitat de lloc de treball-. Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència.

b.- Diferent torn acreditat que la plaça convocada - canvi de torn i pot ser de lloc de treball- Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència

2on. Mobilitat a diferent categoria, Es valorarà l'experiència en el lloc de treball pel que s'opta. Es tindrà en compte la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència

NOTA:  S'admetrà un màxim de tres opcions per sol·licitud, degudament identificades per ordre de preferència.


Per participar en el procés de selecció, ompliu el formulari de sol·licitud de treball indicant en el camp 'Comentaris' la plaça a la que voleu optar.

* Els camps són obligatoris