Convocatòries Altres convocatòries

Metge/ssa especialista per Urgències

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dijous 5 de novembre de 2020
Final: Dissabte 31 de juliol de 2021

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Per la implantació del nou model d'assistència centrat en l'atenció immediata, amb diferents nivells de complexitat i incorporar-se a la plantilla del Servei d'Urgències, el  CONSORCI HOSPITALARI DE VIC  busca professionals dinàmics per ocupar una plaça de:

METGE ESPECIALISTA PER URGÈNCIES

Les condicions de la nostra oferta son:

 • Contractació indefinida.
 • Dedicació completa en jornada ordinària + atenció continuada (guàrdies).
 • Interessants condicions retributives.
 • Accés i progressió en carrera professional.
 • Col·laboració cobertura SEM
 • Participacions docents universitàries i en el programa MEF.
 • Possibilitat de formació amb cofinançament econòmic.
 •  Recerca amb finançament públic i privat.

Requeriments:

 • Titulació d'especialista preferentment via M.E.F. (M. Família, M. Interna, UCI...)
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

I a més es valorarà:

 • La formació específica assolida durant la residència.
 • Experiència professional en l'àmbit assistencial propi de l'atenció a urgències o emergències.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement de l'idioma anglès (certificació).

Coneix com treballa i de quins recursos disposa el nostre Servei d'Urgències, i qui serien els teus companys d'equip.


La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.