Convocatòries Altres convocatòries

Infermers/es (convocatòria interna)

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dijous 24 de desembre de 2020
Final: Diumenge 17 de gener de 2021

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Núm. Places CENTRE DE TREBALL CATEGORIA AREA DE TREBALL DEDICACIÓ TORN RODA CS I F HORARI    
                   
1 HUV Infermer/a Hospitalització 100% Tarda 1csif/3 torn ordinari    
2 HUV Infermer/a Urgències 100% Nit 1cs/3 torn ordinari    
1 HUV Infermer/a UCI 100% Matí 1csif/3 torn ordinari    
1 HUV Infermer/a UCI 100% Tarda 1csif/3 torn ordinari    
1 HUV Infermer/a UCI 100% Nit 1cs/3 torn ordinari    
1 HSJM Infermer/a Hospitalització 100% Tarda 1csif/3 torn ordinari    
             

         REQUISITS:

  • Vinculació laboral com a plantilla del Consorci Hospitalari de Vic.
  • Titulació acadèmica d'Infermer.

ES VALORARÀ:

  • Recorregut curricular quant a experiència i formació que garanteixi el coneixement específic a l'àmbit de treball concret (àrea quirúrgica, UCI i Urgències).
  • Valoració professional dels comandaments.
  • Capacitat d'escolta activa.
  • Gestió del conflicte i resolució.
  • Treball en equip.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:

Les reincorporacions d'excedències de la mateixa categoria i condicions laborals, així com, la millora o solució de situacions de salut laboral,son elements rellevants a qualsevol convocatòria interna del CHV.

Entre els professionals que acreditin experiència i formació específica es prioritzarà:

1er. Mobilitat en la categoria, tindrà prioritat preferentment, el personal de la mateixa categoria professional i que compleixi les següents condicions:

a.- Mateix torn acreditat que la plaça convocada - mobilitat de lloc de treball-. Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència.

b.- Diferent torn acreditat que la plaça convocada - canvi de torn i pot ser de lloc de treball- Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència

2on. Mobilitat a diferent categoria, Es valorarà l'experiència en el lloc de treball pel que s'opta. Es tindrà en compte la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència


La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.