Convocatòries Altres convocatòries

Infermer/a Control Infeccions

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dilluns 11 de octubre de 2021
Final: Dissabte 30 de octubre de 2021

Estat:

Adjudicada a Sra. Patricia Aguilera Diaz

Detalls de la plaça

El Consorci Hospitalari de Vic està cercant un/a Infermer/a Control d’Infeccions. 

Integrant-se a l'equip de control d'infeccions amb dependència del Tècnic d'Infeccions i sota la tutela del Servei de Qualitat, la seva funció principal és la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomials en l'àmbit hospitalari.

Es requereix:

 • Títol d'Infermera.
 • Formació en programes de vigilància de la Infecció nosocomial.
 • Experiència en almenys dos d'aquests àmbits:

Talls d'observació directa per vigilància Infecció nosocomial/Higiene mans.

Talls VINCAT/EPINE.

Participació en comissions d'infeccions o altres grups similars.

Investigació i anàlisi casos concrets.

Vigilància i prevenció brots nosocomials.

Bioseguretat ambiental.

 • Ofimàtica a nivell usuari.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, anàlisi i síntesi, presa de decisions, voluntat de servei.

Es valorarà :

 • Coneixement en aspectes de qualitat i seguretat de pacients.
 • Experiència o coneixement que avali la capacitat de liderar i col·laborar en disseny de procediments i programes específics per la bona pràctica clínica.
 • Capacitat d'influenciar i transmetre informació i formació per la consecució de resultats.

S'ofereix:

 • Contractació indefinida.
 • A dedicació completa.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat incloent els conceptes de carrera professional i variables per DPO.
 • Cicle de treball de dilluns a divendres intensiu en torn matí. Tanmateix, es precisa predisposició a la flexibilitat horària per incidències o seguiment de controls específics.
 • Formació continuada específica del seu lloc de treball.
 • Accés a col·laboracions docents universitàries.
 • Recerca amb finançament públic i privat.