Convocatòries Altres convocatòries

Coordinador/a de Llevadors/es

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Divendres 15 de octubre de 2021
Final: Diumenge 7 de novembre de 2021

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Les seves accions van referides a la coordinació d'activitat, persones i recursos de l'equip de Llevadores a través de: Organitzar i planificar el treball de la plantilla assignada, Establir i avaluar els processos assistencials i de gestió de recursos, Organitzar i gestionar els circuits de treball i espais, Garantir el compliment d'objectius assistencials, Captar i avaluar necessitats formatives de l'equip i fer-ne proposta.

Es requereix:

 • Títol d'Infermera especialista obstétrico-ginecològica.
 • Experiència o coneixement que avali la capacitat de liderar i col·laborar en disseny de procediments i programes específics per la bona pràctica clínica.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, anàlisi i síntesi, presa de decisions, voluntat de servei.

Es valorarà :

 • L'experiència de treball en els diferents àmbits del continum assistencials d'atenció a la dona i l'infant (primària i hospitalària).
 • Capacitat d'influenciar i transmetre informació i formació per la consecució de resultats.

S'ofereix:

 • Contractació indefinida.
 • A dedicació completa.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat incloent els conceptes de carrera professional i variables per DPO.
 • Cicle de treball de dilluns a divendres més guàrdies rotatives en cap de setmana.
 • Formació continuada específica del seu lloc de treball.
 • Accés a col·laboracions docents universitàries.
 • Recerca amb finançament públic i privat.

La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.