Docència

Pregrau i postgrau

El Consorci Hospitalari de Vic està acreditat com a Hospital Universitari en conveni amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i té establerts acords a nivell docent amb unes altres set universitats i amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Més de 300 alumnes universitaris es formen cada anys als nostres centres i mig centenar dels nostres professionals exerceixen la docència en diferents facultats de Medicina i de Ciències de la Salut, a més de mantenir una àmplia implicació en la formació doctoral.

Acords amb universitats i institucions docents
Universitat de Vic (1999)
Hospital Clínic de Barcelona (2001)
Universitat de Lleida (2001)
Universitat Autònoma de Barcelona (2003)
Universitat de Barcelona (2005)
Fundació Blanquerna (2005)
Universitat Politècnica de Catalunya (2009)
Universitat Oberta de Catalunya (2009)
Universitat de Girona (2012)
Alumnes de pre i postgrau 2015 2016
Universitat de Vic 199 189
Altres universitats 19 17
Departament d'Ensenyament 79 74
Altres alumnes de pregrau  12 12
Altres alumnes de postgrau 4 0
Corresponent al curs 2015-2016
Professorat 2015 2016
Professionals docents de la UVic 28 29
Professionals docents de la UdG 8 8
Professionals acreditats per a l'activitat docent 6 5
Corresponent al curs 2015-2016