Innovació

|Text alternatiu|

Cultura innovadora

La innovació és convertir el coneixement (científic, assistencial, organitzatiu) en impacte sanitari i social, i en generació de recursos a través del talent de l'organització. Per aquest motiu, és fonamental tant desenvolupar noves idees com dur-les a la pràctica. Al Consorci Hospitalari de Vic entenem la innovació com un cercle virtuós orientat a generar un alt valor per a la institució, els seus professionals, els pacients i la societat en general.

La cultura innovadora al CHV s'estructura en una doble dinàmica de top-down, en què es fixen "de dalt cap a baix" les línies estratègiques d'innovació de l'entitat, i de bottom-up, en què les idees innovadores sorgides dels professionalses es reben i canalitzen "de baix cap a dalt".

Innovació en xarxa

El Consorci Hospitalari de Vic té establert un acord de col·laboració amb la Direcció d'Innovació de l'Hospital Clínic, dins del conveni marc amb aquest centre, per donar suport al desenvolupament de la innovació. Aquest acord estableix les bases per desenvolupar projectes d'innovació en el sí del Consorci i la seva avaluació.

Així mateix, el CHV té establerts convenis amb empreses i universitats per desenvolupar diferents projectes d'innovació en un context de partenariat: