Consorci Hospitalari de Vic

Innovació

Cultura innovadora

|Text alternatiu|

La cultura innovadora al CHV s'estructura en una doble dinàmica de top-down, en què es fixen "de dalt cap a baix" les línies estratègiques d'innovació de l'entitat, i de bottom-up, en què les idees innovadores sorgides dels professionals es es reben i canalitzen "de baix cap a dalt".

El nostre model d'innovació s’estructura també en dos àmbits de treball: