← Altres jornades

Registre Nacional d’Eventracions: projecte EVEREG. Plantejament d'estratègies de millora en el tractament i prevenció d'aquesta malaltia tan prevalent.

15.00 h

Ponents:

Tònia Palau

Servei de Cirurgia

Lloc:

Sala d'actes HUV

La utilització de registres nacionals centralitzats com els de Suècia o bé Dinamarca ha permès avenços importants en els darrers anys en el tractament de la patologia de la paret abdominal en poder analitzar en conjunt les dades de tots els pacients tractats en una regió. Permet millorar en quant a la classificació dels pacients i les seves patologies, conèixer l'evolució del tractament quirúrgic i els resultats de les diferents tècniques aplicades i poder així aplicar mesures de millora en el tractament d'aquesta malaltia d'alta prevalença.

La Secció de Paret de l'Associació Espanyola de Cirurgia, conscient d'aquest problema, va posar en marxa aquesta iniciativa amb la intenció d'implicar un gran nombre d'hospitals de la Sanitat pública en la recollida de dades i queamb la futura anàlisi es puguin posar en marxa iniciatives de millora en el tractament i prevenció d'aquesta malaltia.

Aquest estudi pretén disposar d'un registre centralitzat de totes les intervencions quirúrgiques practicades d'una hèrnia incisional a Espanya i amb l'anàlisi de les seves dades plantejar estratègies de millora en el tractament i prevenció d'aquesta malaltia.

En el resgistre es recullen dades de forma anónima i es garantitza la protecció de les dades segons la llei 15/99 de protecció de dades de caràcter personal.