← Altres jornades

PRESENTACIONS DE TREBALL FINAL DE MÀSTER DE L'ÀMBIT D'URGÈNCIES

15.00

Ponents:

Aplicació d'un paquet de mesures en humanització en una Unitat de Cures Intensives d'un hospital comarcal

 Laia Nadeu Nada, Infermera d'Urgències CHV

Valoración de enfermeria del patron respiratorio en el servicio de urgéncias del HUV

Adriana Soto Méndez , Infermera d'Urgències CHV

Perspectiva de enfermería sobre la terapia asistida con perros en el hospital: una aproximación qualitativa

Andrea Rilo del  Moral, Infermera d'Urgències CHV

Lloc:

Sala d'actes HUV