← Altres jornades

Impacte del PSI (Programa de Serveis Individualitzats) en la disminució de les dosis i el nombre d’antipsicòtics i benzodiazepines en pacients amb trastorn mental sever

15.00h

Ponents:

Mª José Alvarez Alonso

Servei de Psiquiatria i Salut Mental

Lloc:

Sala d'actes HUV

A Catalunya, tal i com contempla el Programa d'atenció específica dels trastorns mental severs (TMS), estableix el Pla de Serveis Individualitzat (PSI)  dirigit a pacients que requereixin d'un programa més ampli per les seves dificultats de vinculació, de funcionament social pobre i/o consumidors de multitud de recursos sanitaris.

La Xarxa de Salut Mental d'Osona ha incorporat el PSI al 2006 i l'ha adaptat segons la seves característiques prèvies i les seves necessitats, passant d'un model de gestió de casos a un model mixt, incorporant els elements principals del tractament asertiu-comunitari (TAC) . El PSI de la comarca de Osona es desenvolupa com un programa d'atenció integral i intensiva al pacient, amb un enfoc bio-psico-social, dut  a terme per un equip interdisciplinari: infermera, treballadora social, psicòleg, psiquiatra i auxiliars.

Em estudiat si aquest programa de model TAC ha permès disminuir el tractament psicofarmacilògic.

S'han inclós els 106 pacients en tractament  al programa des de 2006 fins 2015.. Els resultats indiquen que el model TAC  al programa de PSI  ha permet   aconseguir disminuir la dosi mitjana d'antipsicòtics i de benzodiazepines i també reduir el número de pacients en tractement amb  més de un antipsicòtic.