Grups i projectes de recerca

Grup de recerca en Societats i Comunitats Inclusives

Aquest grup de recerca va ser reconegut per AGAUR el 8 de maig de 2014. Està format per: Dra. Sandra Ezquerra, Dra. Margarida Pla, Dra. Marta Rivera, Dra. Mihaela Vancea, Dr. Àlex Boso, Dra. Mireia Subirana, Sra. Laura Vidaña, Sra. Teresa Lleopart, Sra. Marta Benet i Sra. Sílvia Madrid.

Línies d'investigació: