Grups i projectes de recerca

Grup de recerca en Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab)

El Grup de recerca en Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab) està coordinat per la Dra. Marta Otero i en formen part la Sra. Marta Ferrer, el Dr. Joan Espaulella, la Dra. Núria Obradors, la Dra. Elisabet Dachs, la Dra. Ester Goutan, la Dra. Elisabet Sarri, el Dr. Oscar Zabaco, la Dra. Mariona Espaulella, la Dra. Anna Torné, la Sra. Verònica Delgado, la Sra. Fina Clapera, la Sra. Helena Sureda, la Sra. Montserrat Masoliver, la Sra. Ester Fontserè, el Dr. Víctor González, el Dr. Jacint Altimiras, i el Dr. Pere Solé. Aquest grup de recerca va ser reconegut pel Consell de Govern de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya el 16 de juny de 2015.

El TR2Lab (http://mon.uvic.cat/TR2Lab) és un grup interinstitucional (Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, Consorci Hospitalari de Vic i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) i multidisciplinari de: a) professionals sanitaris: personal d'infermeria i mèdic (geriatres, cirurgià vascular i epidemiòleg), amb una extensa trajectòria en el tractament de ferides complexes; i b) investigadors biomèdics: bioquímics, químics, farmacèutics, biòlegs i enginyers, amb sòlides trajectòries investigadores en l'àmbit de les ferides cutànies i les malalties cardiovasculars.

La missió del TR2Lab és entendre, des d'un enfocament interdisciplinari, els factors i mecanismes implicats en la reparació i regeneració tissular, i en concret de les ferides dèrmiques, a través de desenvolupar una recerca aplicada centrada en millorar el benestar de les persones. A més, té per objectiu capacitar els membres de l'equip per què puguin aplicar a la pràctica clínica els resultats de la seva recerca.

Línies d'investigació:

El TR2Lab treballa des de la perspectiva que la innovació té lloc a la interfase de diferents disciplines i és possible portar-la a terme des d'un equip interdisciplinari com el del TR2Lab, que permet aproximar-se als diferents projectes des de diferents vessants: