Cardiologia

És l'especialitat de la medicina que estudia l'anatomia, la fisiologia i la patologia del cor i s'ocupa del seu tractament.

Cap d'Unitat Assistencial
Dr. Josep Sadurní