Medicina Interna

La medicina interna és una especialitat que s'ocupa de l'estudi, el diagnòstic i la terapèutica de les malalties que afecten tot l'organisme des d'un plantejament integral i també de les possibles repercussions als òrgans malalts.

Cap de Servei
Dr. Rafael Toribio

Malalties infeccioses

Dins del Servei de Medicina Interna, l'equip especialitzat en Malalties de Transmissió per Líquids Orgànics (MTLO) estudia les malalties ocasionades per agents infecciosos i proporciona consells i mesures per a la seva prevenció.

Responsable
Dr. Josep Vilaró

|Alt Image|