UCI

És l'especialitat mèdica que té per objecte el tractament dels malalts greus i crítics. Se situa en una àrea específica de l'hospital, denominada unitat de medicina intensiva, de vigilància intensiva (UVI) o de cura intensiva (UCI), especialment concebuda i dotada dels mitjans materials i tècnics per realitzar aquesta activitat.

Informació per a familiars  (PDF 563 KB)

Cap de Servei
Dr. José Luis Lopera

Cap d’Unitat de Cures
Anna Custodi

|Alt Image|