Consorci Hospitalari de Vic

Responsabilitat social

Sostenibilitat econòmica

|Text alternatiu|

El nostre objectiu prioritari és mantenir la solvència i l'equilibri en el compte d'explotació. Per aconseguir-ho, comptem amb estratègies externes com les aliances i el lideratge de l'Atenció especialitzada en l'àmbit públic d'Osona.

La major part dels ingressos de la xifra de negoci del Consorci Hospitalari de Vic provenen de la dotació pressupostaria de l'activitat pública. Disposem també d'una política d'inversions d'immobilitzat que té per objectiu posar a l'abast la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra missió, prioritzant les inversions que aportin valor al ciutadà. Totes les dades econòmiques del CHV s'auditen anualment i poden ser consultades al portal de la transparència.