Consorci Hospitalari de Vic

Reforç de la capacitat de resposta a la crisis de la COVID-19 posada en marxa pel Servei Català de la Salut

|Text alternatiu|

Catalunya i els estats membres de la Unió Europea s'han vist afectats d'una manera singular per les conseqüències ocasionades per la COVID-19, la qual ha provocat una crisi de salut pública amb un enorme impacte econòmic i social. Està sent necessari realitzar quantioses despeses no previstes per reforçar la capacitat del sistema sanitari, així com per dotar el conjunt de la societat d'instruments que permetin afrontar la pandèmia. La contribució dels fons europeus és de vital importància per fer front a la situació sanitària i socioeconòmica derivada de l'impacte de la COVID-19.

Aquests projectes han estat cofinançats en un 100% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.