Consorci Hospitalari de Vic

Grups de recerca

Innovation and Research in Surgery Patient Safety, Fragility

Grup de recerca intern reconegut pel CHV des del 02/05/2019

El Grup d’Innovació i Recerca en Seguretat del Pacient Quirúrgic Fràgil fa investigació, a nivell assistencial, en processos que requereixen la intervenció d'especialitats quirúrgiques. Està format per un equip de professionals multidisciplinari i integra l'estudi de factors fisiològics, patològics i epidemiològics, així com els procediments quirúrgics relacionats amb el tractament dels pacients, especialment en persones fràgils i d’edat avançada. L’eix vertebrador és l'atenció centrada en la persona i la innovació en coneixements i tècniques dins els paràmetres de la seguretat del pacient.

Coordinadora: Helena Vallverdú Cartié

Línies d’investigació:

Equip:

Alsina, Anna Hermoso, Judit
Anglès, Roser Lorente, Marian
De Castro, Xavier Medina, Adrián
De Cózar, Jordi Saladich, Maria
Dárdano, J. Andrés Vallverdú, Helena
Guerrero, Raül Residents de Cirurgia

Col·laboradors:

Catalán, Rosa M. Roura, Pere
Carrera, Raquel Serrat, Jordi