Consorci Hospitalari de Vic

Anatomia Patològica Tornar a serveis

|Alt Image|

L’Anatomia Patològica és l'especialitat mèdica que, mitjançant l'estudi microscòpic de cèl·lules i teixits, realitza el diagnòstic anatomo-patològic de pacients amb càncer o malalties inflamatòries o degeneratives, establint l'extensió i el pronòstic de la malaltia, i ajudant en la decisió terapèutica. La labor del patòleg és important perquè d’ella en depèn un bon diagnòstic i un posterior tractament adeqüat.

El Servei d'Anatomia Patològica processa i diagnostica totes les mostres histològiques i citològiques de pacients del Consorci Hospitalari de Vic i de l'Atenció Primària d'Osona, així com de diferents mútues i centres privats (Bayés). Cada any, examinem més de 23.000 mostres que s’obtenen a través de tècniques com biòpsies, autòpsies o citologies. A més, al laboratori d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Vic també realitzem la determinació mol·lecular del Virus del Papil·loma Humà en les mostres cervicals de les pacients de les unitats ASSIR dels centres d’Atenció Primària d'Osona, el Bages, el Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic. Planta baixa (al costat del Laboratori)

93 702 77 15

El servei i l'activitat assistencial

El servei compta amb quatre àrees d’activitat:

  • Biòpsies: analitzem més de 9.000 casos de biòpsies diagnòstiques i peces quirúrgiques cada any, a les quals es realitzen més de 600 tècniques d’histoquímica i unes 4.700 tècniques d'immunohistoquímica, que permeten fer un diagnòstic més precís i personalitzat. Anualment també realitzem unes 250 tècniques de farmacodiagnòstic en el camp de l'Oncologia, tant en la vessant preventiva com en la terapèutica.
  • Citologies: cervicovaginals, líquids i punció aspiració. Anualment, realitzem unes 11.000 citologies per al cribratge de càncer de cèrvix o per al diagnòstic d’altres malalties.
  • Autòpsies: realitzem unes 25 autòpsies anuals, entre adults i fetals.
  • Biologia Molecular: fem cada any 3.100 determinacions moleculars del Virus de Papil·loma Humà (VPH). Així mateix, gestionem determinacions moleculars per a estudi d'oncodrivers i dianes terapèutiques.

Els professionals del servei participen en els diferents comitès de tumors de l'hospital -protocols oncològics i institucionals- i formen part dels diferents grups de Qualitat (teixits, mortalitat, tumors...).

Docència, recerca i innovació

En el camp de la recerca, participem en estudis relacionats amb malalties associades a la infecció pel Virus del Papil·loma Humà, com el càncer de cèrvix. El servei d’Anatomia Patològica del CHV també treballa en projectes multicèntrics de recerca relacionats amb diferents tipologies de tumors:

  • Projecte Impera relacionat amb sarcomes de parts toves
  • Projecte TCGA sobre càncer d'origen desconegut

A nivell docent, els professionals del servei tenen la possibilitat de participar en la docència universitària, ja sigui a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya o a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

Alhora, col·laborem en la formació pràctica de tècnics d'Anatomia Patològica de diferents escoles professionals.

Treball en equip, integrat i col·laboratiu

  • Som professionals de diferents edats, trajectòries i expertesa que ens complementem molt bé i que fomentem el treball en equip. Els patòlegs, tècnics, citotècnics i administratius realitzem formació continuada i promovem l’accés a la recerca i a la realització de publicacions científiques.
  • La seguretat del pacient és una de les nostres prioritats, un element que potenciem a través de l’ús de diferents eines i sistemes TIC. Disposem d’un sistema de traçabilitat que permet seguir el recorregut de les mostres: des del quiròfan o lloc de l'extracció, fins la taula de diagnòstic del patòleg. A més, comptem amb una aplicació informàtica específica del servei integrada en els sistemes d’informació del CHV.
  • Impulsem diferents projectes per millorar l'atenció dels pacients en el marc de l'Aliança Estratègica C-17, un model col·laboratiu entre els hospitals de Vic, Clínic de Barcelona, Granollers, Mollet, Sant Celoni i Campdevànol, amb el suport del CatSalut. Aquest marc estable i transversal de col·laboració ens permet desenvolupar projectes compartits i coordinar-nos com fem, per exemple, amb el projecte de comunicació amb telepatologia dinàmica.

Informació complementària

Cartera de serveis i informació sobre recepció de mostres

Vols treballar amb nosaltres?

El nostre equip

Ubicat en una unitat de la planta baixa de l'Hospital Universitari de Vic, el servei d’Anatomia Patològica està format per un equip d’una quinzena de professionals: metges i metgesses patòlegs, tècnics, citotècnics, administratives i auxiliars.

Dra. Maria Alejo
Dra. Maria Alejo

Cap de Servei