Consorci Hospitalari de Vic

Psiquiatria i Salut Mental Tornar a serveis

|Alt Image|

El Servei de Psiquiatria i Salut Mental es dedica a l'estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció dels desordres mentals. Cadascuna de les 50 persones que integren el servei -psiquiatres, psicòlegs, infermeres, treballadores socials, terapeutes ocupacionals i auxiliars d'infermeria- hi aporta la seva àrea de coneixement, però sempre amb un treball multidisciplinari i en equip.

On trobar-nos

Osona Salut Mental (atenció ambulatòria)
Hospital Universitari de Vic. Planta 7 (hospitalització) i Urgències

93 889 11 11

El nostre model: integració de serveis i visió comunitària

El Consorci Hospitalari de Vic gestiona l'assistència de patologies psiquiàtriques a través d'Osona Salut Mental, el dispositiu que ofereix l'atenció pública especialitzada en Salut Mental de la comarca.

El model osonenc es diferencia d'altres territoris perquè compta amb una planificació integrada dels serveis de salut, socials i laborals per garantir una atenció global i centrada en les persones, amb l'objectiu que aquestes recuperin el seu projecte de vida. L'aliança d'Osona Salut Mental amb Osonament (rehabilitació, habitatge, oci i inserció laboral de persones amb problemes de salut mental i addiccions) permet que les dues institucions puguem compartir professionals, usuaris, programes assistencials i aspectes d'investigació i docència per a l'abordatge integral dels pacient psiquiàtrics.

Als anys 90, Osona va ser pionera en integrar l'atenció a les toxicomanies dins la xarxa de salut mental convencional. Aquest fet permet als professionals donar cobertura, des d'un únic punt d'assistència, a pacients que pateixen addiccions i patologia psiquiàtrica alhora.

La vocació comunitària és un altre aspecte diferenciador del model osonenc: des del CHV es cobreixen totes les Àrees Bàsiques de Salut de la comarca. Cada cop acostem més l'assistència del pacient al metge de Primària, és a dir, prioritzem l'atenció més propera al seu lloc de residència, al seu medi natural. Tot i que l'atenció ambulatòria del pacient pivota sobre el centre de salut mental, es vol tendir a comptar amb la coordinació, cada vegada més, dels equipaments comunitaris.

En l'àmbit de la prevenció dels suïcidis, a través del Programa de Seguiment de Temptatives Autolítiques, el CHV porta a terme un control exhaustiu de totes aquelles persones que han manifestat pensaments suïcides o han efectuat gestos autolítics. Alhora, col·laborem amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en aspectes de formació dels professionals que treballen en l'àmbit penitenciari i prevenció de les temptatives de suïcidi entre la població reclosa.

El 2019, el Consorci Hospitalari de Vic va posar en marxa una nova Unitat d'Hospitalització de Salut Mental, a la setena planta de l'Hospital Universitari de Vic, per a l'atenció de pacients aguts i subaguts. Més de 1.200 metres quadrats d'espais que combinen la visió més innovadora en l'atenció i tractament de les persones ingressades per problemes psiquiàtrics, amb una concepció arquitectònica basada en crear ambients terapèutics, segurs i de convivència que n'afavoreixin la recuperació.

Programes i dispositius assistencials per a infants, joves i adults

Osona Salut Mental s'estructura en:

 • Dispositius ambulatoris: Consultes externes amb l'especialista, ja sigui per qüestions de Psiquiatria, Salut Mental i/o addiccions.
 • Hospitals de dia: Assistència continuada als pacients de curta estada.
 • Unitat d'hospitalització d'aguts i subaguts: Hospitalització de patologia psiquiàtrica (a la setena planta de l'Hospital Universtiari de Vic).

Tots aquests dispositius estan disponibles de forma desdoblada, tant per a la població adulta com per a infants i joves.

Programes:

 • Programa de Suport Individualitzat (PSI)
 • Programa de Suport a la Primària (PSP)
 • Programa d'Atenció a Malalts Greus (TMS adults / TMG infants)
 • Unitat funcional per als Trastorns de l'Espectre Autista
 • Programa de Seguiment de les Temptatives Autolítiques
 • Programa de Psicosi Incipient (PPI)

Teràpies de grup:

 • Adults (i familiars): Mindfulness, fibromiàlgia, trastorn bipolar, suport a supervivents i dol
 • Infantil i juvenil (i familiars): Habilitats socials adolescents, trastorn espectre autista, TDAH, CDIAP
 • Addiccions: Suport a l'abstinència alcohol i cocaïna

Els psiquiatres també s'integren en el dispositiu d'Urgències del Consorci Hospitalari de Vic durant les 24 hores del dia, per als casos que requereixen atenció urgent i immediata.

Les nostres dades assistencials

Cada any atenem a Osona Salut Mental unes 52.000 visites ambulatòries (un terç del total de visites de tot el Consorci Hospitalari de Vic) i duem a terme 3.500 sessions d'Hospital de dia, sumant l’atenció a adults, infants i joves.

A l'Hospital Universitari de Vic ingressen cada any unes 230 persones per tractar-se d'una fase aguda relacionada amb un problema de salut mental. L'estada mitjana és de quatre setmanes, tot i que oscil·la entre uns pocs dies (aguts) i diversos mesos (subaguts), i la seva recuperació continua després en els diferents recursos ambulatoris: hospital de dia, consultes, programes de seguiment, etc.

Una àmplia activitat de recerca

Professionals del servei de Psiquiatria i Salut Mental del CHV estan integrats en el Grup de recerca en Salut Mental i Innovació Social (SaMIS), juntament amb la UVic-UCC, Osonament, Althaia i altres institucions de la Catalunya Central. Alhora, d'altres professionals integren el Gremsam, grup de recerca multidisciplinari en salut mental (grup d'investigació intrahospitalari).

El servei estimula i sufraga parcialment els cursos de Doctorat dels professionals interessats. Actualment, també participa en l'equip investigador d'una beca PERIS sobre "Trastorns del neurodesenvolupament, fracàs escolar i alteracions conductuals a l'adolescència: estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grups d'alumnes d'ESO de la Catalunya Central"..

El projecte de recerca 'Efectivitat d'una intervenció grupal psicoeducativa desenvolupada per infermeria d'atenció primària sobre el control dels símptomes de pacients infantils amb TDAH' -del Servei de Psiquiatria InfantoJuvenil del CHV- va rebre eI primer Premi Dr. Pep Fàbregas, que atorga l'aliança BCN Salut Mental a la millor iniciativa innovadora en el camp de la salut mental comunitària.

Docència universitària i formació sanitària especialitzada

Professionals del servei actuen com a docents als graus de Psicologia, d’Infermeria i de Teràpia Ocupacional de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

El Consorci Hospitalari de Vic imparteix docència acreditada en Psiquiatria des de l'any 2005. A partir de 2020, comptarà amb una Unitat Docent Multiprofessional que, a banda de metges psiquiatres, formarà també infermeres especialistes en Salut Mental (EIR) i psicòlegs clínics (PIR).

El nostre equip

L'equip d’Osona Salut Mental està format per 31 psicòlegs i psiquiatres, 20 infermeres i auxiliars, 6 treballadors socials i terapeutes ocupacionals, i quatre metges/esses residents. Aquests són alguns dels nostres professionals:

Dr. Santiago Escoté
Dr. Santiago Escoté

Cap de servei