Propera parada: Facultat de Medicina

A tocar de l’Hospital Universitari de Vic, l’antiga fàbrica de Can Baumann es prepara per acollir la que serà la vuitena facultat de Medicina de Catalunya i els més de 80 alumnes que començaran a cursar la carrera aquest proper mes de setembre.

La Facultat de Medicina de la Universitat Central de Catalunya ja és una realitat, i el Consorci Hospitalari de Vic n'és un dels patrons i centre de referència, juntament amb Althaia. Com canviarà això el nostre dia a dia a nivell assistencial? Quines oportunitats s'obren en la docència i la recerca? La universitat entra més que mai dins els nostres hospitals: una enorme oportunitat de creixement personal i professional.

Com canviarà el dia a dia de l'hospital?

Els primers anys, els estudiants cursaran la formació bàsica amb continguts eminentment teòrics i amb pràctiques que es desenvoluparan en l'àmbit de laboratori. El contacte que tindran amb l'entorn assistencial serà a partir d'estades puntuals i com a observadors, amb uns objectius docents ben definits. A partir del tercer curs, però, s'intensificaran les estades de pràctiques als centres als diferents centres de referència, entre ells l'Hospital Universitari de Vic. Les activitats que l'estudiant realitzarà en cada estada de pràctiques estaran vinculades amb les assignatures que estigui cursant.

Quines oportunitats hi haurà a nivell docent i acadèmic?

La Facultat de Medicina obre una nova via de creixement professional a través de l'activitat acadèmica, en línia amb el conveni de l'Hospital Universitari. La UVic-UCC ja ha obert diverses convocatòries de places de personal docent i en publicarà més al llarg de l'estiu. Poden optar a exercir de professors vinculats els facultatius amb carrera professional acadèmica o que tinguin acreditada la seva activitat docent. En l'actualitat, 29 professionals del CHV són docents a la Universitat de Vic (Ciències de la Salut) i 8 a la de Girona (Medicina), i 5 estan acreditats per l'ANECA.

Com s'hauran d'implicar els professionals en la docència?

Tots els professionals que tinguin contacte amb els alumnes de Medicina esdevindran 'col·laboradors docents'. Això vol dir que hauran de tenir una sèrie de competències docents i conèixer la metodologia de la Facultat, els objectius de l'estada i el sistema d'avaluació. Com a institució, el CHV té una llarga experiència en l'àmbit de la docència, sobretot en la formació sanitària especialitzada. Per això, s'espera que els col·laboradors docents que assumiran el rol de tutor de pràctiques, s'impliquin, col·laborin i empatitzin amb els estudiants, de la mateixa manera que ja ho fan amb els residents.

Quins beneficis aportarà la nova Facultat a la institució?

  • Enriquirà la trajectòria dels facultatius, que podran fer créixer la seva carrera professional acadèmica en paral·lel a l'assistencial. L'expertesa d'uns professionals cada vegada més preparats i qualificats repercutirà positivament en el pacient. Alhora, els facultatius dels centres assistencials tindran el gran repte de participar en la formació dels professionals del futur.
  • Facilitarà l'atracció de talent. En moments en què el sector avança cap a la plena ocupació i és difícil trobar metges d'algunes especialitats, la Facultat serà una potent via de captació de talent. Situarà Vic i Osona al mapa i esdevindrà un reclam per als MIR: alumnes provinents de diferents punts de l'Estat que cursin el grau a la comarca, posteriorment, es poden quedar a formar-se com a especialistes i, finalment, exercir com a professionals.
  • Dinamitzarà Osona i la Catalunya Central. Per al territori, els estudis de Medicina són un pol d'atracció demogràfica i un font de riquesa i de coneixement. Segons les previsions de la UVic, la Facultat generarà 243 llocs de treball i un volum de negoci de 22 milions d'euros anuals. A més, facilitarà que es desenvolupi al seu voltant un ecosistema social i empresarial vinculat al sector mèdic.
  • Campus de Salut a l'Atlàntida
  • La nova Facultat serà la vuitena que oferirà aquesta disciplina a Catalunya. Repartirà la docència entre els campus universitaris de Vic -on hi haurà les instal·lacions principals- i de Manresa. Durant els dos primers cursos, el grau s'impartirà a l'antiga fàbrica de Can Baumann, mentre s'enllesteix la construcció d'un Campus de Salut a la zona de l'Atlàntida, on es traslladaran tots els estudis de la UVic relacionats amb l'àmbit de la salut. El programa docent tindrà un enfocament generalista: una de les fites és formar metges i metgesses que situïn el malalt al centre del procés i que treballin en la integració dels serveis socials i de salut. Així mateix, el pla d'estudis incorporarà elements innovadors com l'ensenyament basat en la resolució de casos clínics, la simulació i les noves tecnologies.

Pere Soley: "La nova Facultat és un repte important i amb molt bones expectatives. Comptar amb una Unitat Docent de Medicina aportarà prestigi a la institució"

La Facultat es presenta als professionals del CHV

Els màxims responsables de la nova Facultat de Medicina van ser, el 25 de juliol, a l'Hospital Universitari de Vic per parlar de la missió, el model docent i el pla d'estudis del Grau. El gerent del CHV, Dr. Pere Soley, la directora de Recursos Humans, Sara Manjón, i la directora de Transferència de Coneixement, Dra. Núria Roger, van parlar del model de col·laboració per a la provisió de professionals com a docents: les fórmules que s'aplicaran per facilitar la compatibilitat entre l'activitat docent i l'assistencial i de les qüestions relacionades amb els processos de selecció i contractació del professorat. El Consorci habilitarà una normativa interna clara aplicable a tots els facultatius docents. No obstant, dins d'aquest marc general, es dissenyaran unes condicions que es concretaran de forma personalitzada en cada cas. Quan les hores de docència coincideixin amb l'horari laboral, el treballador i l'empresa hauran d'acordar si es recuperen o no les hores i de quina manera.

Sara Manjón: "Estudiarem en cada cas el marc de col·laboració més idoni perquè l'activitat docent no repercuteixi en el servei"

Núria Roger: "S'impulsaran estratègies conjuntes de desenvolupament professional per garantir l'acreditació futura dels professionals i del grau"