Jubilacions: 10 professionals diuen adéu a l'etapa laboral

Aquest espai és un reconeixement al personal del Consorci Hospitalari de Vic i d'empreses associades que s'han jubilat en els últims mesos.

Entre desembre del 2016 i juny del 2017, s'han jubilat els següents professionals:

  • Margarita Rosés Viñolas, auxiliar d’infermeria
  • Enric Bufill Soler, facultatiu
  • Pere Vila Molas, facultatiu
  • Ramon Barniol Llimós, facultatiu
  • Eduard Batiste-Alentorn Guillén, facultatiu
  • Jordi Tortras Armengol, facultatiu
  • Raimundo Salvador Peralta Robledo, facultatiu
  • José Manuel Buisán Lis, facultatiu
  • Carmen Córdoba Montes, netejadora (SAS)
  • Joan Casanova Pascuet, oficial de manteniment (SAS)

Després de 38 anys a la casa, recentment també s'ha prejubilat per llarga malaltia la nostra companya Pilar Bau Alabern, que actualment treballava com a infermera a la unitat d'hospitalització de Traumatologia. La Pilar vol fer extensiu el seu agraïment a tots els companys que heu compartit amb ella tots aquests anys!