Un equip professional en millora contínua

A la FADO treballem 120 professionals qualificades amb diferents perfils. Un equip interdisciplinari que ens permet donar la millor atenció i adequar el servei a les necessitats concretes de cada persona i de cada entorn familiar. La plantilla de FADO s'ha duplicat en els últims cinc anys i també ha millorat progressivament la seva estabilitat laboral, fins al punt que el percentatge de personal amb contracte indefinit a finals del 2018 és de quasi el 68%.

PLANTILLA 2016 2017 2018 Var.
Professionals 111 118 120 1,7%
Mitjana d’edat (anys) 42,8 43,6 45,1% 3,4%
Estabilitat (contractes indefinits) 51,4% 69,6% 67,8% -2,6%
FORMACIÓ 2016 2017 2018 Var.
Hores impartides 1.487,5 2.132,5 1.973 -7,5%
Alumnes participants 181 234 205 -12,4%

El nostre equip

  • Infermeres
  • Terapeutes ocupacionals
  • Fisioterapeutes
  • Treballadores familiars
  • Gerocultores
  • Integradores socials
  • Auxiliars de la llar...