Portal de la transparència

Marc laboral i plantilla

|Text alternatiu|

Marc laboral vigent

En l'actualitat, i des de l'any 2013, les relacions laborals al Consorci Hospitalari de Vic es regeixen en base als Acords parcials del 'I Conveni col·lectiu de treball per als centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut', i a un Pacte d'empresa complementari.

Altres pactes i acords en vigor

Plantilla

Convocatòries

Representació sindical