Portal de la transparència

Organització

|Text alternatiu|

Organigrames

En aquest espai trobareu la informació relativa a l'organització institucional i l'estructura administrativa del CHV.

Acords de creació i funcionament

En aquest espai trobareu la informació relativa a la creació del Consorci Hospitalari de Vic, al funcionament del seu òrgan de govern i al codi ètic del CHV.

Catàlegs de serveis

En aquest apartat podeu consultar la cartera de serveis assistencials que ofereix el CHV.
Actualització: anual

Catàleg de procediments

Per la seva naturalesa, el CHV no disposa de catàleg de procediments. Si voleu informació dels tràmits, podeu consultar-los a www.chv.cat/usuaris.