Tens una idea? Innovem per ser millors!

El Consorci Hospitalari de Vic crea el Comitè d'Innovació com a principal instrument per impulsar la innovació en totes les àrees i nivells de la institució. Una vintena de professionals assumeixen el nou rol d'Agent d'innovació.

Convertir-nos en un centre d'innovació, creant una cultura i uns mecanismes que facilitin als professionals poder plantejar idees innovadores, desenvolupar-les en forma de projecte i implantar-les dins i fora dels nostres centres. Amb aquest objectiu s'ha posat en marxa el Comitè d'Innovació del CHV: un instrument per impulsar la innovació, en tant que element estratègic per millorar i evolucionar a tots els nivells -assistencial, tecnològic, organitzatiu- i en totes les àrees d'activitat.

Liderat per la Direcció de Transferència de Coneixement, el Comitè està integrat també pel director de Gestió, la tècnica d'Innovació, la cap d'Atenció al Ciutadà, la infermera referent de Docència, Recerca i Innovació, i per un professional representant de cada àrea: mèdica, quirúrgica, cures i empresa (departaments de suport).

I si la teva idea es convertís en un projecte d'innovació?

Posem en marxa el Registre d'Idees Innovadores, una eina per recollir les propostes d'innovació que tingueu els professionals. Accedeix al formulari "Tinc una idea!", que trobaràs a la Intranet, i fes-nos arribar les teves.

Qui pot proposar idees?

Tots els professionals del Consorci Hospitalari de Vic, de Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS) i de la FORES. La innovació pot sorgir en tots els nivells i àrees, sense excepció!

Com funciona el Registre d'Idees Innovadores?

  • Omple el formulari Tinc una idea! que trobaràs a l'apartat Participa de la Intranet.
  • Si tens dubtes sobre el procés a seguir, pots contactar amb la tècnica d'Innovació (innovacio@chv.cat / extensió 3237) o amb el teu Agent d'innovació de referència.
  • Totes les propostes s'incorporen al Registre d'Idees Innovadores. En les seves reunions mensuals, el Comitè d'Innovació del CHV avalua cada idea i la seva viabilitat.
  • Un cop validada la idea, es presenta al Comitè de Direcció perquè aprovi desenvolupar-la com un Projecte d'Innovació amb suport institucional.
  • Es crea un grup de treball encarregat de desenvolupar el Projecte d'Innovació.
  • S'avalua l'impacte del projecte per decidir si s'implanta en la dinàmica de treball del CHV.
  • Si s'acorda la seva implantació, la innovació s'incorpora a la dinàmica del CHV i, alhora, s'estableixen els mecanismes per promocionar-la externament.
  • En cas que sigui necessari, es facilita el circuit per protegir legalment la idea (copyright).

Quins són els criteris per valorar les propostes?

A l'hora d'avaluar les idees i la seva possible conversió en Projectes d'Innovació, el Comitè d'Innovació del CHV té en compte el seu grau de novetat, que es corresponguin amb els objectius institucionals i d'activitat a nivell de territori, així com els factors de rellevància: utilitat, impacte, relació cost-efectivitat, beneficis potencials i viabilitat.

Agents d'innovació: coneixes el teu referent?

A més d'organitzar i promoure els mecanismes d'innovació, el Comitè avaluarà les idees que proposin els professionals i la seva viabilitat per convertir-se en projectes, facilitarà la seva promoció i protecció legal, i proposarà reptes d'innovació a nivell de tota la institució.

Per donar suport a aquesta tasca, s'ha creat la figura de l'Agent d'innovació. Són una vintena de professionals, de diferents perfils i serveis, que seran els encarregats de dinamitzar i donar suport a la innovació en les seves respectives àrees de referència: ajudant a generar idees innovadores entre els professionals, formant part dels grups de treball dels projectes d'innovació que es desenvolupin i contribuint a la seva difusió i implantació.

Coneix quin és el teu agent d'innovació de referència

El projecte Osona Transformació Social

El model d'innovació i els projectes que desenvolupa el Consorci Hospitalari de Vic en aquest àmbit estan cofinançats per la Unió Europea a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Osona Transformació Social.