La documentació, més accessible a través de la Intranet

El nou gestor documental permet consultar en línia, des de qualsevol lloc i dispositiu, la documentació corporativa i de treball

Al llarg dels últims mesos, s'ha anat traslladant al gestor documental de la Intranet tota la documentació corporativa i de treball que fins ara es trobava a la carpeta "F:" del servidor compartit. Actualment, l’apartat “Documentació” de la Intranet permet cercar i consultar documents d’utilitat a nivell laboral i docent, els fulls informatius per a pacients de tots els serveis, manuals informàtics o recursos de comunicació (plantilles, presentacions, logotips), entre altres.

El nou entorn fa més accessible la documentació, doncs permet consultar-la en línia des de qualsevol lloc i dispositiu (cal disposar d'usuari i contrasenya per accedir-hi des de fora de la xarxa del CHV), alhora que facilita organitzar, indexar i garantir l'actualització continuada dels documents.

La "F:" seguirà mantenint la seva funció de directori compartit per als arxius de treball propis de cada servei/unitat i conservarà una carpeta pública per poder intercanviar arxius molt voluminosos.

Com accedir-hi?