Davant la sospita de maltractaments en infants, actua!

El CatSalut ha editat un tríptic informatiu, adreçat als professionals sanitaris, amb indicacions sobre com actuar davant de la sospita de maltractaments en infants i adolescents

El maltractament és un problema social i de salut que no pot ni ha de ser eludit per ningú. Des de l'àmbit sanitari cal promoure tant el bon tracte integral als infants i adolescents, com la prevenció, la detecció precoç, l'atenció integral i la rehabilitació dels qui han patit maltractament o abús sexual.

El tríptic adjunt proporciona informació sobre els indicadors d'alerta més habituals, els tipus de maltractaments, com actuar o quin procediment seguir.

Equips funcionals d'experts (EFE) en abús sexual i maltractament infantil greu

El Servei Català de la Salut posarà en funcionament, properament i de forma progressiva, diversos equips funcionals d'experts (EFE) en abús sexual i maltractament infantil greu, que faran el diagnòstic i tractament inicial, així com la funció d'assessorament i coordinació amb els professionals de l'atenció primària, de la xarxa de salut mental i dels centres hospitalaris.

Actualment, s'estan configurant aquests equips funcionals i definint el model d'acreditació. Es preveu que n'hi hagi 8 a tot Catalunya, amb una distribució territorial que garanteixi l'accessibilitat i estaran formats per treballadors socials, pediatres, psicòlegs i infermeres. Depenent del tipus de maltractament, s'hi hi poden incloure altres tipus d'especialistes.

Aquests equips funcionals d'experts (EFE) de Salut s'aniran integrant a les Unitats integrades (model Barnahus) que a iniciativa de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència es vagin creant per tot el territori.

El maltractament no pot ser eludit per ningú. Des de l'àmbit sanitari cal promoure tant el bon tracte integral als infants i adolescents, com la prevenció, la detecció precoç, l'atenció integral i la rehabilitació dels qui han patit maltractament o abús sexual.

Consulta el tríptic amb consells per a professionals

Nous continguts creats al Canal Salut