Un donant de teixits pot ajudar a cent persones. Fes-ho possible!

Cada any, 17 pacients que moren al CHV es converteixen en donants de teixits, principalment de còrnies. El paper dels professionals de la salut és cabdal a l'hora d'obtenir el consentiment de les famílies dels potencials donants

Què faries si, amb una sola acció, tinguessis a les teves mans l'oportunitat de millorar la vida de fins a cent persones? Desconeguda per bona part de la població, la donació de teixits és una de les accions altruistes més beneficioses que pot fer una persona després de la seva mort. Si no existeixen exclusions que ho impedeixin, qualsevol persona pot donar els seus teixits sans, que poden ser còrnies, pell, tendons, ossos, artèries i vàlvules cardíaques.

Donacions estancades al Consorci Hospitalari de Vic

El nombre de donants s'ha mantingut estable al CHV des de 2016 amb una mitjana de 17 donants anuals, tots ells de còrnies i, en alguns casos puntuals, també d'òrgans i altres teixits. L'any 2018, però, el registre de donacions només va comptabilitzar 16 donacions de còrnies, un fet que deixa camí per recórrer encara a l'hora de detectar possibles donants, avaluar la seva situació i validar el consentiment familiar.

L'equip dels centres hospitalaris del CHV es troba actualment davant de dos reptes importants per augmentar el nombre de donacions: per una banda, millorar l'estudi de les exclusions per evitar descartar potencials donants, i per l'altra incrementar el contacte amb les famílies per aconseguir un nombre major de consentiments.

De moment, en el primer semestre de 2019, ja s’han comptabilitzat 12 donants, un 50% més que en el mateix període de l’any anterior, quan en van ser 8.

"És un mal moment, però és l'únic moment per fer-ho"

Quan una persona mor a l'hospital, les infermeres responsables del pacient s'encarreguen d'avaluar en primera instància el seu historial clínic i les caps d'unitat o les coordinadores de centre contacten amb el Donor Center per determinar si pot ser donant. En cas que sigui així, li plantegen l'opció a la família.

És important apoderar-se per fer front a aquest moment sense por i abordar el tema amb els familiars amb respecte, empatia i normalitat. Per fer possible aquest primer pas en el procés de donació, les infermeres compten amb el suport i acompanyament de les caps d'unitat de cures i de les coordinadores de centre.

Per qüestions culturals, la mort segueix sent un tema tabú que no es tracta obertament a la majoria de les famílies. Això fa que sovint tampoc s'hagi parlat en vida sobre la donació de teixits, un fet que pot suposar una barrera per a les famílies a l'hora d'autoritzar la donació dels teixits del seu familiar. Per tal de facilitar aquesta situació, les persones poden posar en coneixement la seva predisposició a ser donants a través del carnet de donant, la redacció del document de voluntats anticipades o l'activació de la casella de donació a la plataforma La Meva Salut, a més de manifestar-ho verbalment en vida als seus familiars.

Un cop es té el consentiment, com funciona la donació?

El Donor Center -nascut de l'aliança entre el Banc de Sang i Teixits i l'Hospital Clínic de Barcelona- coordina la donació i extracció de teixits a Catalunya. Quan s'ha comprovat que el donant és apte i s'ha obtingut el consentiment familiar, es procedeix a l'extracció, que pot anar a càrrec de professionals del CHV formats específicament per efectuar aquest procediment, o bé per professionals del Donor Center que es desplacen a l'hospital.

L'extracció es fa sempre amb el màxim respecte cap al difunt i amb la millor cura possible dels seus teixits pel que fa a la seguretat, qualitat del procés i traçabilitat. Els teixits donats es conserven al Banc de Teixits de Catalunya i un cop es confirma que són segurs, es tracten i s'envien als hospitals que els sol·licitin per tal de poder-los implantar als pacients que els necessitin. 

La donació de teixits pot ajudar a persones que es trobin en diverses casuístiques: persones que han perdut la vista a causa d'algun accident o malaltia, joves que han passat per un càncer, o nadons amb problemes de cor, entre d'altres.

La donació de teixits és un gest altruista, gratuït i equitable. Per Llei, tothom pot ser donant si en vida no ha manifestat el contrari

Professionals del Consorci parlen de les donacions

Professionals del CHV i persones que han viscut de prop l'experiència de ser una persona donant o receptora van explicar la seva experiència recentment als mitjans de comunicació.

Donacions a Catalunya el 2018

  • 5.000 trasplantaments de teixits
  • 12.000 pacients beneficiats
  • 1.149 trasplantaments d’òrgans
  • 151,2 trasplantaments d’òrgans per milió d’habitants: una de les taxes més elevades del món
  • 328 donants cadàver vàlids: segon millor resultat de la història
  • 18,7% de les famílies de potencials donants no han donat el consentiment