Noves tecnologies a Osona per millorar l’atenció de la diabetis

Uns 150 pacients amb diabetis tipus 1 del CHV han pogut iniciar-se aquest any en l'ús de sistemes més moderns per al control i el tractament de la seva malaltia crònica

La sanitat pública ha incorporat aquest 2019 a Osona dues noves tecnologies per millorar l'atenció de la diabetis tipus 1: els sistemes de monitorització contínua de la glucosa i les bombes d'infusió contínua d'insulina.

La diabetis tipus 1 és una malaltia crònica provocada per la incapacitat del pàncrees de fabricar insulina. Això fa que els pacients que la pateixen hagin d'injectar-se aquesta hormona per mantenir uns nivells adequats de glucosa en sang, evitant així les complicacions que se'n podrien derivar.

El control i tractament més estès fins al moment dels pacients amb diabetis tipus 1 és que ells mateixos es realitzen anàlisis de glucèmia (entre 3 i 10 al dia), fent-se una punxada a la pell d'un dit (glucèmia capil·lar). En funció del resultat obtingut, juntament amb altres variables que afecten la vida diària de les persones - com són el tipus i la quantitat d'aliments ingerits, els horaris dels àpats, l'exercici físic, l'horari laboral, l'estrès, entre d'altres-, la persona decideix la quantitat d'insulina que s'ha d'autoadministrar.

Ara, amb els nous dispositius tecnològics que ha començat a distribuir el Consorci Hospitalari de Vic, el control i tractament de la malaltia es duu a terme d'una forma més segura i, en alguns casos, més automatitzada, a fi d'evitar descompensacions com la hipoglucèmia (nivell baix de glucosa en sang) o la hiperglucèmia (nivell alt de glucosa en sang). Una millora de la que se'n beneficien 150 pacients d'Osona amb diabetis tipus 1, que són els que permet incloure el nou programa finançat pel Servei Català de la Salut, els quals han estat seleccionats en funció del risc i d'una sèrie de requisits preestablerts.

Sistemes de Monitorització Contínua de Glucosa per a infants i adults

Des dels serveis de Pediatria i d'Endocrinologia, aquest 2019 s'han distribuït aproximadament 130 kits de Mesura Continuada de Glucosa (MCG). Cadascun inclou un sensor que s'enganxa al braç del pacient i que registra els resultats de glucosa minut a minut durant 14 dies. Mitjançant el telèfon mòbil i/o un lector/glucòmetre les persones amb diabetis tipus 1 poden saber els nivells de glucosa que tenen en aquell moment -només passant el lector pel braç on tenen implantat el sensor sense haver de punxar-se el dit-. També poden conèixer la tendència dels seus nivells de glucosa de les últimes 8 hores, obtenint així una informació molt valuosa que facilita la presa de decisions i millora el seu control glucèmic. El sistema compta amb un software que genera uns informes concisos per ajudar a l'anàlisi de les dades, tant per part del pacient com del seu especialista.

Teràpia amb bomba d'insulina

L'altra tecnologia que ha implantat el CHV suposa un canvi en la forma d'administrar la insulina. Les bombes d'insulina són petits dispositius electrònics de la mida d'un telèfon mòbil -es poden portar fàcilment al cinturó, dins d'una butxaca, o enganxats al sostenidor- que imiten la manera d'administrar insulina d'un pàncrees sa. A través d'una cànula que permanentment connecta la bomba amb la pell, s'administra insulina de forma contínua, substituint així la necessitat de múltiples injeccions diàries mitjançant bolígrafs precarregats d'insulina. Durant les 24 hores del dia, la bomba subministra les dosis precises -prèviament programades pel metge o decidides pel propi pacient amb l'ajuda de les fórmules matemàtiques de la bomba- perquè coincideixin exactament amb les necessitats del cos del pacient.

D'altra banda, ja en l'actualitat i és molt probable que s'incrementi en el futur, aquestes bombes d'insulina es poden coordinar amb sistemes de monitorització contínua de glucosa, de manera que mitjançant algorismes matemàtics la bomba canviï la taxa d'infusió d'insulina de forma automàtica en resposta als nivells de glucosa i la tendència de la mateixa, amb la intenció de mantenir uns nivells òptims de glucosa en tot moment.

Actualment, l'inici del tractament amb bomba d'insulina està indicat només per aquells casos més complexes.

La infermera i el cap del Servei d’Endocrinologia, el Dr. Ignasi Saigí, amb dues pacients que fan ús de la bomba d’insulina
Les bombes d'insulina tenen la mida d'un telèfon mòbil i administren la insulina al pacient de forma contínua, substituint les injeccions diàries amb bolígrafs precarregats

Amb el finançament del CatSalut

La compra d'aquesta tecnologia, així com el cost d'ús -entre 4 i 8 euros diaris per pacient-, està finançada pel Servei Català de la Salut, qui ha encarregat la seva implantació i gestió a Osona al Consorci Hospitalari de Vic. El cost d'ús és d'entre 1.500 euros anuals per pacient - la monitorització continuada de glucosa- i de 3.000 euros anuals per pacient -les bombes d'insulina-.