Campdevànol deixa de derivar pacients a Vic

Els usuaris de la zona del Ripollès seran atesos preferentment en l'eix Campdevànol-Olot-Girona, un canvi que no tindrà un impacte significatiu al CHV ni en l'activitat ni en l'assignació de recursos ni en el finançament

El Servei Català de la Salut va iniciar el mes de setembre la reordenació de l'atenció sanitària al Ripollès, que passa a tenir com a centres de referència l'Hospital de Campdevànol, el d'Olot i el Doctor Josep Trueta de Girona, en detriment de l'Hospital Universitari de Vic.

Els usuaris de la zona del Ripollès que fins ara podien ser atesos tant al seu hospital comarcal -el de Campdevànol- com al de Vic o al de Girona, seran atesos preferentment en l'eix Campdevànol - Olot - Girona segons les necessitats dels pacients i el nivell de complexitat del centre hospitalari. Així ho va comunicar a finals de setembre el Servei Català de Salut, en el marc de la presentació del nou servei territorial de cirurgia de la Garrotxa i el Ripollès.

La reordenació de l'atenció sanitària al Ripollès és competència del CatSalut, òrgan sobirà que té -entre d'altres funcions- la d'ordenar els fluxos de pacients, així com la de planificar i finançar.

Aquest canvi estratègic no té un impacte significatiu al CHV ni en l'assignació de recursos, ni en l'activitat, ni en el finançament

Com afecta al CHV aquesta reordenació pel que fa a...

  • L’activitat
  • Els pacients del Ripollès representen entre un 1,5 i un 2% de l'activitat del Consorci. Ara, se substituiran aquests pacients de Campdevànol per pacients d'Osona, fet que podria ajudar a reduir el temps d'espera per als pacients osonencs. Amb una població de referència de 155.000 persones -i amb una tendència demogràfica a l'alça- el CHV té suficient massa crítica per seguir fent les complexitats que pertoca o perquè ens en reconeguin de noves.
  • El finançament
  • La reordenació no afectarà al CHV a nivell de finançament ja que el Servei Català de la Salut (CatSalut) finança al Consorci pel volum d'activitat i aquesta seguirà sent la mateixa: se substituiran els pacients del Ripollès pels d'Osona.
  • Les aliances
  • L'Aliança es mantindrà però en una part menor de l'actual. Se seguiran mantenint alguns serveis territorials així com la presència d'alguns professionals del CHV a Campdevànol.