Millorem la monitorització dels pacients més greus i dels casos urgents

Urgències i la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Universitari de Vic han implantat un nou sistema de monitorització que permet controlar l'evolució dels pacients de forma integrada, centralitzada i en mobilitat

El nou Sistema de Monitorització Centralitzada compta amb 22 monitors modulars multiparamètrics, dotats cadascun amb un mòdul de transport, dues centrals de monitorització instal·lades als punts de control d'Urgències i de la UCI i una subcentral a Observació d'Urgències, des d'on es pot controlar visualment la informació de tots els pacients ingressats.

Com funcionava fins ara?

Com en la majoria d'hospitals, fins ara per monitoritzar un pacient aquest havia d'estar connectat amb sensors a una estació fixa, generalment muntada sobre un carro amb rodes. Aquest sistema requereix que l'equip mèdic i infermer es desplaci a cada box per veure l'evolutiu del pacient i que hagi de consultar cada tipus d'informació en diferents aparells: el propi monitor, els equips de respiració, els sensors connectats a altres dispositius…

Què aporta la nova monitorització?

  • Precisió i integració

Els nous monitors ofereixen unes dades més precises de l'estat dels pacients i de l'evolució de les seves constants. Alhora, es poden integrar amb altres equips connectats que generen dades, com els respiradors assistits o la programació de moviment dels llits, i enviar a l'estació central una informació completa i integrada. Aquesta informació permet programar un sistema d'alertes per detectar de forma avançada alteracions en l'estat del pacient i, així, poder actuar de manera preventiva abans que es descompensi o pateixi algun deteriorament del seu estat.

  • Control centralitzat

Els monitors envien la informació sobre les constants del pacient i les gràfiques d'evolució a les estacions de monitorització central (una a Urgències i l'altra a la UCI), on l'equip de guàrdia pot controlar de forma centralitzada, en tot moment, l'evolució de tots els pacients i els avisos d'alarma que es produeixin.

  • Mobilitat i traçabilitat

Els nous monitors incorporen un mòdul de transport per poder-los desplaçar amb el pacient a qualsevol punt de l'Hospital. Un canvi que no és només tecnològic sinó, també, un gran avenç a nivell organitzatiu. Així, per exemple, un pacient que estigui en observació podria ser ingressat a una habitació d'hospitalització -guanyant comoditat i alliberant espai a Urgències- però seguiria estant monitoritzat també des d'Urgències i qualsevol avís generaria una alarma d'atenció immediata.

  • Flexibilitat

La previsió és que Urgències disposi de 12 monitors i la UCI d'uns altres 10. Ara bé, gràcies a la modularitat del nou sistema, els 22 monitors es poden distribuir segons les necessitats i el perfil de pacients que hi hagi en cada unitat en cada moment. De fet, el nou sistema permetria, en un futur, disposar d'espais destinats a Cures Intensives i a Urgències sense parets fixes: àrees modulars capaces de configurar-se de forma flexible segons les necessitats i els fluxos de pacients.

Una millora gràcies al mecenatge del territori

El nou sistema de monitorització s'ha finançat gràcies a les aportacions solidàries d'empreses del territori com Osona Contra el Càncer, Fundació Puigporret, Divasa-Farmavic, Isern, Caixabank, Bonpreu, Juvany, Certis i Casa Tarradellas, entre altres. Aquests mecenes han contribuït també a l'adquisició d'equips per millorar la dotació tecnològica de les Urgències, com nous aparells d'electromedicina, un ecògraf per a exploracions de suport diagnòstic i dos aparells de ventilació respiratòria no invasiva. El cost total dels nous equipaments és de prop de 308.000 euros.

La dotació de nous equipaments s'emmarca en el Pla de millora d'Urgències i de Renovació Tecnològica del Consorci Hospitalari de Vic, un projecte iniciat el 2016 a partir d'un profund treball d'anàlisi tècnica que va comptar amb la participació de més de 100 professionals, i que ha comportat també la remodelació dels espais (finançada pel CatSalut) i la creació d'una estructura de comandament pròpia per a Urgències.

La nova monitorització ha estat adjudicada a l'empresa Philips i ha comportat una estreta col·laboració entre la companyia tecnològica i el CHV per crear un sistema innovador que suposa un gran pas endavant respecte als equips de monitorització que funcionen actualment a la majoria d'hospitals.