Selecció: el repte de triar la persona idònia per a cada lloc de treball

Integrat dins del Departament de Formació i Desenvolupament, l'equip de Selecció de SAS s'encarrega de gestionar les convocatòries per cobrir llocs de treball de l'empresa i de clients com el Consorci Hospitalari de Vic o l'Hospital de Campdevànol

Cada any es valoren més d'un miler de persones en diferents processos de selecció. Només l'any 2018, es van valorar 541 candidats per a 150 places convocades, mentre que unes altres 473 persones van participar en seleccions per a llocs de treball temporals. En cada cas, l'objectiu és trobar el millor perfil possible, una feina que inclou des de la captació de nous professionals externs, fins a la valoració de mobilitats i promocions internes, així com incorporacions temporals de personal per diferents motius. En el cas del CHV, bona part d'aquests processos es treballen en col·laboració amb Gestió de Professionals de Cures.

Com és el procés de selecció via convocatòria?

Abans de fer pública una convocatòria, hi ha tota una feina al darrere -sovint, desconeguda però de la qual dependrà l'èxit del procés. Per garantir la idoneïtat persona/lloc, cal començar fent una bona definició del lloc de treball. És a dir, els tècnics de Selecció treballen colze a colze amb el comandament que ha sol·licitat la plaça per extreure el perfil idoni de la persona sol·licitada: quina categoria professional tindrà; a quin departament treballarà; ubicació en el microorganigrama; quines seran la seva missió i responsabilitats, així com les seves funcions i competències tècniques i transversals (formació, experiència, aptituds...).

A banda, també es decideix l'abast de la convocatòria -interna o externa- i els filtres de selecció: el curricular, les proves tècniques i psicotècniques, si cal i, l'entrevista per competències.

Cada convocatòria compta amb un Comitè Acreditatiu que participa en la decisió final, revisant les aportacions de cada candidat i preveient la millor adequació persona/lloc. El lidera la Direcció de Recursos Humans a través de la Unitat de Selecció, i treballant conjuntament amb la Direcció i comandaments del lloc a provisionar, altres integrants de l'estructura organitzativa i un representant del Comitè d'empresa.

Un vegada seleccionada la persona, el procés es completa amb l'acollida, que es divideix en tres parts. Primer, Selecció comunica al candidat que li ha estat adjudicat el lloc de treball i ratifica l'oferta. Tot seguit, Organització i Gestió de Personal gestiona la part administrativa de la contractació i, finalment, des del propi servei o unitat es fa l'acollida tècnica al nou membre de l'equip i la integració al centre. Properament s'incorporaran persones de la institució a la fase d'integració dels nous professionals, assumint-ne la tutel·la per tal de facilitar i millorar la sociabilització, no tant en el propi servei receptor sinó en el sí de l'organització.

Dins l'equip de Formació i Desenvolupament, Marta Bofill és la persona encarregada de dur a terme aquest procés

L’any 2018, es van valorar 541 candidats per a 150 places convocades, mentre que unes altres 473 persones van participar en processos de selecció per a llocs temporals