Lideratge femení: les dones encapçalen més de la meitat dels càrrecs de comandament

Un 57,3% de les direccions i comandaments del Consorci Hospitalari de Vic estan liderades per dones

La participació de les dones en els processos de decisió i la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral són algunes de les reivindicacions feministes del 8 de març, que enguany portava per lema: "Volem els mateixos drets".

Al Consorci Hospitalari de Vic (CHV), les dones tenen una presència paritària en els nivells de comandament assistencial: un 56,8% de les direccions, àrees, serveis i unitats estan encapçalades per dones. Aquest percentatge augmenta fins al 57,3% quan incorporem la resta de direccions i comandaments no assistencials, on la presència de caps femenines és lleugerament superior.

Lideratge femení en Cures

La d'infermera és una professió històricament feminitzada: al CHV un 85,7% de les seves professionals són dones (la mitjana a Catalunya voreja el 90%). Això es reflecteix en una bona representació en els càrrecs que depenen de la Direcció de Cures del CHV: 9 de les 11 caps d'unitat i 5 de les 6 caps d'àrea són dones, un 83% del total.

Més metges i també més caps de servei

La progressiva feminització en l'àmbit mèdic és una tendència visible en la pròpia plantilla del CHV. En només dos anys, s'ha capgirat la proporció entre els facultatius: si l'any 2017 les dones representaven el 44% d'aquest grup professional (118 dones i 149 homes), a finals de 2019 ja eren el 53,4% (142 dones i 124 homes).

Actualment, la meitat del personal mèdic en actiu a Catalunya són dones, però la seva representació entre els comandaments no és proporcional. Per exemple, segons dades de l'ICS, als seus hospitals només el 20% dels caps de servei són dones. Al CHV aquesta situació ha anat evolucionant i avui la proporció de comandaments assistencials és molt superior: 10 dels 27 serveis estan encapçalats per dones, un 37% del total.

L'empenta de les noves generacions

L'augment del lideratge femení al CHV s'explica per la incorporació continuada de noves comandaments durant els últims anys. Des de 2017, les sis places de cap de servei que s'han convocat s'han resolt a favor de doctores: Laura Fernández (Urgències), Oona Meroño (Cardiologia), Meritxell Torrabías (Pediatria), Marta Piqueras (Urologia), Marta Lacambra (Anestesiologia) i María Alejo (Anatomia Patològica).

En aquest període, també s'ha incorporat una nova directora Assistencial, la Dra. Rosa Morral, i s'ha nomenat coordinadora de Serveis Quirúrgics a la Dra. Helena Vallverdú. Amb elles, els principals càrrecs de responsabilitat assistencial compten amb majoria femenina.

Les sis últimes places de cap de servei que s'han convocat al CHV s'han resolt a favor de doctores

La igualtat d'oportunitats entre homes i dones i la no discriminació són compromisos que el CHV té totalment incorporats en la seva gestió: tota selecció, promoció o retribució sempre es fa seguint aquests principis