Tots els pacients del Pavelló Vic Salut van rebre l'alta amb bon pronòstic

El pavelló municipal Castell d'en Planes es va convertir en una extensió de l'Hospital Universitari de Vic adreçada a l'atenció de pacients menys greus o en la darrera fase de la recuperació

Des que es va posar en marxar el Pavelló Vic Salut el dimecres 8 d’abril i durant tot el seu funcionament, aquest equipament municipal convertit en reforç hospitalari va acollir més d’una vuitantena de persones ingressades, fet que va permetre alliberar desenes de llits de l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, que acollien un gran nombre de pacients diagnosticats de COVID-19.

Per mesures organitzatives, el primer cap de setmana de maig es va deixar l’espai sense pacients -ja que l'HUV tenia capacitat per acollir-los o van rebre l'alta- però pot ser que quan es reactivi l'activitat quirúrgica incrementi el volum d'ingressats i se segueixi necessitant aquest recurs. Durant tot el mes de maig, el Pavelló Vic Salut seguirà condicionat i a punt per atendre pacients quan sigui necessari.

Com ha funcionat el Pavelló Vic Salut?

  • Les instal·lacions

L'equipament ha funcionat sota la coordinació assistencial del Consorci Hospitalari de Vic com si fos una planta més de l'Hospital Universitari de Vic. El projecte de reconversió va estar liderat per l'Ajuntament de Vic amb la col·laboració de moltes empreses, institucions i ajuntaments de la comarca. Hi va arribar a haver 32 llits en actiu a la primera pista del pavelló Castell d'en Planes, que tenia capacitat per acollir fins a 80 persones, amb la possibilitat de créixer fins als 160 en cas d’habilitar-se també la segona pista de l’equipament. Cada llit ha disposat d'una presa d'oxigen medicinal gràcies a una instal·lació expressa de subministres d'oxigen medicinal mitjançant un tanc de 32.000 litres ubicat a l'exterior del recinte.

El pavelló compta amb tots els serveis de suport necessaris (assistencials i no assistencials) per facilitar el treball dels professionals i garantir el benestar dels pacients: piques de rentat de mans, sistemes informàtics amb els programes assistencials del CHV, bugaderia, farmàcia, lavabos i dutxes, servei d'alimentació i neteja, circuits de net i brut, entre d'altres.

  • Els professionals

L'atenció als pacients es va organitzar a través d'equips multidisciplinaris, amb els doctors Francesc Xavier Quer i Josep Sadurní com a responsables mèdics i amb David Ordóñez com a coordinador d'infermeria. En la vessant mèdica, es conjugaven professionals en actiu amb una alta capacitat i experiència, metges i metgesses joves en formació i personal jubilat que aporta fortalesa al sistema. En l'àmbit de les Cures, s’ha comptat amb equips d'infermeres, auxiliars i portalliteres. S’ha disposat també d'un servei d'atenció psicològica per a professionals, pacients i familiars, així com de tots els serveis de suport imprescindibles: Neteja, Rober, Logística, Hoteleria, Manteniment, Seguretat...

De mitjana, cada dia han treballat al centre una trentena de professionals, provinents de diferents institucions com el Consorci Hospitalari de Vic, Serveis Auxiliars a la Sanitat i també dels centres d'Atenció Primària que depenen de l'Institut Català de la Salut i l'EAP Vic Sud, així com alguns jubilats i voluntaris.

  • Els pacients

El Pavelló ha atès pacients menys greus que, un cop superada la fase de resolució, encara no tenien l'alta domiciliària perquè necessitaven disposar un temps més d'aportació d'oxigen i acabar-se de recuperar. Des que es va posar en marxa van passar pel Pavelló Vic Salut una vuitantena de pacients. Tots van ser donats d'alta hospitalària amb un molt bon pronòstic i se'ls ha seguit fent seguiment a domicili en coordinació amb l'Atenció Primària.

El flux de pacients cap a aquest espai va permetre descongestionar els centres hospitalaris de la comarca, que acollien un gran nombre de pacients diagnosticats de Covid-19.

  • Confort i intimitat

A les persones ingressades se les ha atès amb la mateixa qualitat que si fossin a l'Hospital, doncs s’hi ha disposat de les mateixes eines, recursos i serveis. Una de les prioritats va ser que els pacients hi estiguessin confortables i que, malgrat estar en una zona oberta i diàfana, es respectés la seva intimitat. De fet, el Pavelló Vic Salut ha estat l'única instal·lació d'aquest tipus on els pacients disposaven fins i tot de televisió.

També s’ha prestat especial atenció a facilitar una bona informació sobre el seu estat de salut als pacients i als seus familiars. Estar al pavelló ha significat un pas previ a l'alta hospitalària i calia preparar-los i que en fossin conscients.

  • Seguretat

La infraestructura del pavelló i el disseny de les seves instal·lacions va permetre organitzar molt bé el sistema de seguretat dels pacients i dels professionals que hi han treballat. L'equipament compta amb les mesures necessàries per evitar contagis i s’ha disposat d'equips de protecció individual per als professionals. Tot, per protegir-los adequadament i evitar endur-se el virus a casa.

Estudiants i recent graduats han reforçat l’equip humà del Pavelló

Entre els nous professionals amb formació mèdica que es van incorporar al Consorci Hospitalari de Vic per ajudar a atendre pacients amb COVID-19 n'hi ha hagut de ben joves: per una banda, 6 metges amb l’examen MIR fet, i per l'altra, 4 alumnes d'últim curs de Medicina. En total, una desena de metges i futurs facultatius que han treballat al Pavelló Vic Salut, on han estat acompanyats per altres professionals i han fet tasques adaptades a la seva formació. El CHV també va anar incorporant progressivament una vintena d'estudiants d'últim curs d'Infermeria per ajudar l'equip de Cures a les diverses plantes de l'Hospital Universitari de Vic.

Com s’ha organitzat l’activitat al Pavelló Vic Salut?