Com posar-se i treure's els equips de protecció individual

La protecció del personal sanitari és una prioritat per afrontar l'actual emergència sanitària. Per això, és necessari que tots els professionals utilitzin correctament el material de protecció en cas de sospitar que puguin estar exposats al virus

Vetllar per la seguretat dels nostres professionals és una mesura cabdal a tenir en compte com a institució sanitària en el context actual. A banda d'una correcta higiene de mans, és necessària la bona utilització de materials com les bates resistents als fluids, mascaretes, ulleres i guants, entre d'altres. A continuació, podeu recordar com posar-vos i treure-us els equips de protecció individual de forma segura per garantir la seguretat tant dels professionals com dels pacients.

Podeu consultar tota la informació sobre protocols i guies d'actuació relacionades amb el coronavirus a la intranet del CHV, a l’apartat acessible des del banner Actuació davant el coronavirus de la portada.