Activa Mútua és la nova mútua laboral per als treballadors

Des del mes de juliol, el Consorci Hospitalari de Vic contracta la cobertura de les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) dels seus treballadors a Activa Mútua, en substitució de la mútua Egarsat

Què heu de fer en cas d'accident laboral?

  • El comandament
  • Recollir la informació sobre com han succeït els fets i omplir el volant de sol·licitud d'assistència per accident de treball d'Activa Mútua, disponible a l'apartat 'Documentació' de la Intranet.
  • El treballador
  • Omplir el Comunicat d'incidència de riscos laborals, a través del formulari que trobareu a l'apartat de la Intranet 'Gestiona > Comunicar una incidència'. Aquest avís serveix per comunicar qualsevol incident de salut laboral i la informació és tractada directament per Prevenció i Medi Ambient. En cas d'accident greu, podeu omplir el comunicat després de rebre l'assistència.
  • De dilluns a divendres de 8:00 a 20:00h: Acudir al centre de Mútua Universal de Vic (situat a la carretera de Manlleu, 24), on us atendran a nivell assistencial i, si procedeix, us gestionaran la baixa. Porteu el volant d'assistència complimentat pel comandament.
  • Fora d'aquest horari o en cas d'emergència greu: Acudiu a Urgències de l'Hospital Universitari de Vic o truqueu al 112.
    Posteriorment, haureu de personar-vos al centre de Mútua Universal de Vic o contactar-hi per telèfon al 93 881 60 70, per aportar el pertinent informe mèdic de l'assistència rebuda i el volant degudament complimentat.

En cas de contacte amb sang o fluids biocontaminats:

Caldrà seguir fent el mateix procediment que fèieu fins ara. Els dies laborables, de 8 a 15 h, dirigiu-vos al Servei de Prevenció i Medi Ambient, a la segona planta de l'HUV, per iniciar el protocol adient. Fora d'aquest horari, acudiu a Urgències de l'HUV.

Activa Mútua, com a col·laboradora de la Seguretat Social, ofereix totes les prestacions derivades d'una contingència professional, principalment l'atenció sanitària i la cobertura econòmica derivades d'un accident de treball o d'una malaltia professional.

Si teniu qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a Prevenció i Medi Ambient (ext. 1232) o a Organització i Gestió de Persones (3260)