El CIMTI dona suport a dos projectes d'innovació sanitària i social d'Osona

El PGAC i Activaresi, impulsats pel CHV i la FHSC, han estat dos dels vuit projectes d'arreu de Catalunya seleccionats pel Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI)

El CIMTI, un dels principals acceleradors d'innovació en atenció sanitària i social, ha triat dos projectes made in Osona per formar part del seu Programa Impacte: el 'Programa de Gestió de l'Atenció Complexa' (PGAC) i 'Activació de la Intervenció i Valoració de l'Agudització a les Residències' (Activaresi). Tots dos projectes compten amb la participació de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i, en el cas de l'Activaresi, el Consorci Hospitalari de Vic n'és una de les institucions impulsores.

La Crida Repte CIMTI 2019 ha seleccionat un total de vuit projectes d'arreu de Catalunya, els quals comptaran amb el seu suport i assessorament professional per poder-los desenvolupar, acompanyar i implementar.

Millorar l'atenció a les persones amb complexitat sanitària i social

El PGAC té com a objectiu implementar un model de gestió de cas que integri tota l'atenció que s'ofereix a les persones que tenen, alhora, necessitats complexes de tipus sanitari i de tipus social. Integrar l'atenció (hospitalària, primària i social) a la doble complexitat ha de permetre millorar la salut i el benestar d'aquestes persones, adequar la utilització dels recursos assistencials i millorar l'experiència tant de les persones ateses com dels professionals.

Coordinació en la intervenció i valoració de l'agudització de les malalties a les residències

El projecte Activaresi pretén oferir una atenció sanitària integral, segura i sostenible a les persones que viuen en residències de la tercera edat d'Osona. Per fer-ho possible, es vol crear una xarxa de dispositius assistencials que donin suport a la cura dels residents amb un model d'atenció personalitzat, compartit i consensuat entre Atenció Primària i el CHV. Així, es podria adequar millor la resposta i l'abordatge de les situacions en què una malaltia s'aguditza i prendre decisions de forma més ràpida i segura.

 

Els dos projectes d’innovació osonencs estan adreçats a l’atenció a persones amb necessitats complexes i a persones que viuen a residències per a gent gran