Evitem ser contactes estrets d'altres professionals

Reduir el risc de contagi és una tasca col·lectiva on cadascun de nosaltres tenim un paper clau. L’equip de Prevenció de Riscos Laborals ha elaborat un seguit de mesures que és essencial que conegueu i apliqueu els professionals del CHV

Amb el retorn generalitzat de l'activitat presencial, s'han implementat tot un seguit de noves mesures per minimitzar el risc d'exposició i transmissió del coronavirus als espais no assistencials.

La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. Renteu-vos sovint les mans amb aigua i sabó o desinfecteu-les amb solució hidroalcohòlica. Feu-ho sempre en entrar i sortir del vostre lloc de treball i eviteu tocar-vos la cara, el nas i els ulls.

Durant les pauses per menjar ens traiem la mascareta i és en aquest moment quan s'incrementa exponencialment el risc de contagi per COVID-19. A més, correm el risc d'esdevenir contactes estrets dels nostres companys de feina.

Què és un contacte estret?

Entre d'altres circumstàncies, es considera contacte estret una persona que ha estat durant més de 15 minuts en contacte amb una altra persona, sense mascareta, a una distància inferior a 2 metres.

Quines mesures preventives cal prendre durant les pauses?

  • Realitzeu la higiene de mans quan aneu a la cafeteria (abans i després de menjar).
  • Feu un ús correcte de la mascareta.
  • Tant a la cafeteria com a totes les zones de descans respecteu la distància de dos metres entre persones.
  • Si no es pot garantir la distància de dos metres, haureu de fraccionar el vostre temps de descans. En lloc de tenir una pausa de 15 minuts, n'haureu de fer dues de 10 minuts cadascuna.
  • Tingueu molta cura amb la neteja. Tots els professionals heu de desinfectar les superfícies abans i després de menjar.

Amb totes aquestes mesures, el CHV pretén evitar que els companys de feina es converteixin en contactes estrets. Si un professional es contagia, cal aïllar els seus contactes estrets i, en cap cas aquests haurien de ser altres professionals del centre. Si es donés aquesta circumstància es posaria en risc la cobertura de la plantilla, encara més ara que ens trobem en ple període vacacional.

Imatge del salvapantalles que han vist els professionals per recordar la necessitat de tenir en compte les mesures de seguretat durant les pauses i àpats

Quines precaucions heu de seguir el personal administratiu?

  • El mòbil: Es recomana no utilitzar-lo. Si és necessari per la vostra feina, l’heu de desinfectar amb alcohol al iniciar i acabar la jornada. Si el feu servir durant el descanss, l’heu de netejar abans i després.

  • Millor per les escales: Utilitzeu preferiblement les escales i feu un ús el més limitat possible dels ascensors.

  • Durant els descansos: Feu higiene de mans abans i després de retirar-vos la mascareta per menjar o veure, i respecteu la distància mínima d’1’5 amb la resta de companys i companyes. En acabar, desinfecteu les superfícies comunes que heu fet servir.