Iniciem el procés d’implementació del registre de jornada diària

El CHV posarà en marxa aquest 2020 un sistema de registre horari per complir la normativa que obliga les empreses a realitzar un control efectiu de la jornada laboral

El Decret Llei 8/2019 estableix que totes les empreses han de registrar, de manera precisa i documentada, el temps que treballa diàriament cadascun dels seus empleats. Per aplicar aquesta mesura, a partir de finals d'any serà imprescindible que els professionals del CHV, SAS, la FORES o la FHSJM fitxin a l'inici i al final de la jornada laboral.

D'acord amb la normativa, els registres es conservaran durant quatre anys i només hi tindran accés el personal autoritzat, els representants de les persones treballadores i el mateix professional, així com l'autoritat competent (Inspecció de Treball).

Calendari d'implementació

Es preveu que el sistema de registre de jornada horària es comenci a aplicar el desembre de 2020, i que es gestioni de forma homogènia per a tots els professionals, serveis i centres. Tanmateix, abans de posar-lo en marxa cal tota una feina prèvia, que ja va començar mesos enrere amb la consulta als representants de les persones treballadores.

En l’aspecte tècnic, als diferents edificis ja ha finalitzat la instal·lació de cablejat i entre els dies 24 d'agost i 7 de setembre s’ha procedit a la instal·lació dels aparells de registre de jornada als diversos edificis del CHV, SAS i la FHSJM. L'APP i els sistemes informàtics de registre de dades es desenvoluparan i provaran durant els propers mesos.

Tot el procés d'implantació estarà acompanyat per una extensa campanya informativa per donar a conèixer les novetats, els detalls de funcionament i resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir. A més, al novembre s'organitzaran sessions informatives obertes.

Es preveu que el sistema de registre de jornada horària es comenci a aplicar al desembre de 2020