Jubilacions: 12 professionals s'acomiaden de l'etapa laboral

Aquest espai és un reconeixement al personal del Consorci Hospitalari de Vic i d'empreses associades que s'han jubilat en els últims mesos

Entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2020, s'han jubilat els següents professionals:

 • M. Dolors Almirall, infermera
 • Teresa Barba, infermera
 • Pere Bassas, titulat grau superior para-assistencial
 • Mercè Bassols, infermera
 • Jordi Bastida, oficial administratiu
 • Xavier Oliva, metge
 • Carme Puigdomènech, infermera
 • Teresa Rico, auxiliar d’Infermeria
 • M. Teresa Roca, auxiliar d’Infermeria
 • Francesca Rotllant, auxiliar d’Infermeria
 • Isabel Trabal, gerocultora
 • M. Rosa Espelt, netejadora (SAS)