Premiem les millors investigacions científiques

L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2020-2021 va reconèixer les sis millors publicacions i comunicacions científiques realitzades l’any passat per professionals del CHV

L'Hospital Universitari de Vic va acollir el 28 d'octubre la inauguració del Curs acadèmic 2020-2021, que desenvoluparan conjuntament el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

En el marc de l'acte, es van fer públics els sis treballs guanyadors dels reconeixements a les millors publicacions i comunicacions científiques realitzades pels professionals del CHV durant el 2019 i que han estat publicades en prestigioses revistes científiques nacionals i internacionals.

Quines han estat les investigacions reconegudes?

Categoria d'articles sorgits de projectes del CHV

"Prevalent vertebral fractures and minor vertebral deformities analyzed by vertebral fracture assessment (VFA) increases the risk of incident fractures in postmenopausal women: the FRODOS study" – Publicat a Osteoporosis International 2019
Autors: Eduardo Kanterewicz, Emma Puigoriol, José Ramón Rodríguez, Pilar Peris (Hospital Clínic)

És un treball de continuació d'un estudi sobre una cohort de dones postmenopàusiques de la comarca d'Osona. En un primer treball publicat el 2014 vam establir la prevalença de fractures i deformitats vertebrals en 2.968 dones mitjançant una tècnica associada a la mesura de la massa òssia i 4 anys després van fer el seguiment amb la mateixa tècnica per veure si aquesta prevalença incrementava el risc de noves fractures. Van participar 2.510 dones i efectivament es confirma que tenir fractures i deformitats incrementa tres vegades el risc de noves fractures. comparant amb la gent que el primer estudi no tenia res.

Categoria d'articles sorgits de projectes del CHV en l'àmbit de la Infermeria

“The experience of donating and receiving a kidney: A systematic review of qualitative studies” – Publicat a Journal of Renal Care
Autors: Laura Rota, Mireia Subirana, Ester Oriol, Mercè Homs, Esmeralda Molina, Serena Brigidi

L'estudi va ser revisar l'experiència de persones donants i receptores que han intervingut en el procés d'un transplantament d'un ronyó amb l'objectiu de conèixer com viuen aquesta situació i veure com es poden dissenyar noves estratègies que millorin l'atenció i les cures que reben. A partir de la revisió sistemàtica de prop d'una trentena d'estudis qualitatius publicats del 2005 al 2018, es va constatar que, donar i rebre un ronyó és una experiència positiva que comporta certes dificultats i sensacions d'estrès, tant per als donants com per als receptors. Els donants, a més, consideren que no reben prou informació ni atenció.

Categoria d'articles sorgits de col·laboracions amb estudis multicèntrics (1)

"Acuteheart failure and adverse events associated with the presence of renaldysfunction and Hyperkalaemia. EAHFE-Renal Dysfunction and Hiperkalaemia" – Publicat a European Journal of Internal Medicine 2019
Autors: Lluís Llauger (CHV), Javier Jacob, Pablo Herrero-Puente, Francisco Javier Martín-Sánchez, Pere Llorens, Alex Roset, Victor Gil, Marta Fuentes, Francisco Javier Lucas-Imbernón, Òscar Miró, ICASEMES-ResearchGroup

Aquest article va formar part del compendi de la meva tesi doctoral. En aquest estudi s'explora el paper pronòstic de la hiperpotassèmia en els episodis d'Insuficiència Cardíaca Aguda atesos a Urgències quan coexisteix amb la disfunció renal. Mitjançant la categorització i estudi de la cohort en quatre subgrups, es demostra que cal ser curós en el maneig d'aquests casos a Urgències, amb el control dels nivells de potassi de forma enèrgica i l'adequació a cada pacient dels règims terapèutics que milloren la supervivència de la Insuficiència Cardíaca, a fi d'evitar-ne efectes indesitjats a curt termini.

Categoria d'articles sorgits de col·laboracions amb estudis multicèntrics (2)

"Association Between Use of Enhanced Recovery After Surgery Protocol and Postoperative Complications in Colorectal Surgery: The Postoperative Outcomes Within Enhanced Recovery After Surgery Protocol (POWER) Study" – Publicat a Jama Surgery
Autors: POWER studio investigators group, amb Jordi Serrat, Adrián Medina i Yuhami Curbelo

L'any 2017, professionals dels serveis d'Anestesiologia i de Cirurgia General del CHV vam participar en un estudi multicèntric i prospectiu amb pacients sotmesos a cirurgia colorectal electiva per veure les complicacions a 30 dies així com el grau d'aplicació de les recomanacions dels protocols ERAS, la mortalitat, les readmissions, reintervencions i durada de l'estada hospitalària. L'anàlisi va mostrar que la major adherència a les recomanacions ERAS es relacionava amb menys complicacions severes, menys complicacions totals, menys mortalitat i menor estada hospitalària. Aquests resultats i l'experiència acumulada des de 2012 ens hauria d'ajudar a estendre l'aplicació de protocols ERAS a altres procediments quirúrgics al CHV.

Categoria de millor comunicació

"Detección del delirio al ingreso del paciente en una unidad geriátrica de agudos -  comunicación oral" – Presentada al XXIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados
Autores: Sònia Carrera, Susanna Palou, Mariona Aguilar, Natalia Alonso, Rosa Farreras, Veronica Serrano, Silvia Casas, Alicia Minaya, Mireia Subirana

La comunicació presentada valora la presència de deliri a l'ingrés dels pacients atesos a la Unitat Geriàtrica d'Aguts (UGA) i descriure les intervencions infermeres planificades en la cura dels pacients amb síndrome confusional aguda. En l'estudi en què es basa, no es van trobar diferències estadísticament significatives entre l'edat, el motiu de l'ingrés i els dies d'estança entre els pacients que presentaven deliri i els que no. Pel gran impacte que té en la qualitat de vida de la persona i el seu entorn, es fa necessari dur a terme intervencions infermeres orientades a prevenir-ne l'aparició i diagnosticar-lo tan aviat com sigui possible. Incorporar l'avaluació en la valoració a l'ingrés pot ser una bona estratègia.

Categoria de cas clínic

"Paraparesia espástica tropical en paciente autóctona. Tropical spastic paraparesis in autochthon patient" – Publicat a Medicina Clínica
Autores: Maria Baldà, Marian Navarro, Antía Moreira

La paraparèsia espàstica tropical és una malaltia crònica inflamatòria del sistema nerviós central que altera la marxa i està causada per la infecció del virus limfotròfic de cèl·lules T humanes (HTLV-1). Al nostre país és poc freqüent la infecció per aquest virus i, la gran majoria de casos documentats, s'han diagnosticat en pacients procedents de països endèmics (Japó, Sud-Amèrica...). El cas diagnosticat al CHV és el primer cas documentat a Espanya de paraparèsia espàstica tropical de probable infecció via transfusió sanguínia, en una pacient de 71 anys que podria haver-se infectat en una intervenció de càncer de cèrvix realitzada l'any 1997 en un altre centre hospitalari.

L’acte inaugural es va celebrar a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Vic amb aforament reduït i una ponència virtual

La recerca, cabdal per al progrés de les organitzacions sanitàries

El Curs acadèmic 2020-2021 es desenvoluparà en el marc del conveni Hospital Universitari, que busca reforçar i potenciar els vessants docent, de recerca i d'innovació, a través d'una major col·laboració entre l'àmbit assistencial i l'universitari.

En aquesta sessió inaugural, el ponent convidat va ser el gestor del projecte Institut de Recerca i Innovació en Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC) de la UVic-UCC, el Dr. José Jerónimo Navas, amb la conferència "El perquè dels Instituts de Recerca: L'Institut de Recerca de la Catalunya Central". El Dr. Navas, que compta amb una dilatada experiència professional al capdavant d'institucions sanitàries i de recerca biomèdica, va exposar la importància que tenen aquests centres a l'hora d'aprofitar les fortaleses i singularitats del talent present a cada territori per generar un impacte científic, social i econòmic.

Una de les primers accions a desenvolupar en el projecte del nou centre IRIS-CC és l'elaboració d'un mapa per conèixer l'estat de situació de la recerca a la Catalunya Central. Per fer-ho, des del projecte s’ha creat una enquesta adreçada als professionals investigadors de les diverses institucions promotores, entre les quals s'hi troba el CHV.

Menció especial als professionals que han finalitzat la seva tesi doctoral

Al final de l'acte, es va fer una menció especial també als quatre professionals que en l'últim curs 2019-2020 han llegit la tesi i han obtingut el títol de Doctor: Dra. Clara Pañella, Dra. Laura Mañé, Dr. Lluís Llauger i Dr. Necker Bejarano.